Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bristande beredskap vid kris

Sverige har avvecklat sina beredskapslager med läkemedel, och vid omregleringen försvann även det särskilda ansvar som Apoteket AB hade för läkemedelsförsörjningen i kristid. Nu finns stora brister i beredskapen, varnar Riksrevisionen i en ny rapport.

Riksrevisionen har granskat om regeringen och ansvariga myndigheter har skapat förutsättningar och vidtagit åtgärder för att livsmedels- och läkemedelsförsörjningen ska fungera vid en krissituation.

Svaret blev ett tydligt nej.

Granskningen konstaterar att det finns flera brister, bland annat oklarheter när det gäller ambitioner och ansvar.

Tidigare hade Sverige mat och läkemedel i beredskapslager, men lagren är med undantag från läkemedel mot influensa avskaffade. Vid omregleringen av apoteksmarknaden för snart tio år sedan avvecklades även det särskilda ansvar som Apoteket AB hade för läkemedelsförsörjning i kristid. Några kompenserande åtgärder har inte vidtagits, konstaterar Riksrevisionen.

Läs rapporten i sin helhet här.

Mest läst