Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Proposition färdig: “Mer fokus på läkemedel på apotek”

En proposition till riksdagen, baserad på apoteksmarknadsutredningens förslag, är färdig. Avregleringen gjordes på företagens villkor och därför skärper vi nu lagarna för apoteksmarknaden, skriver socialminister Annika Strandhäll (S).

“Läkemedel och läkemedelsanvändning ska vara i fokus på apoteken, inte annan försäljning”.

Så skriver regeringen i dagens pressmeddelande apropå att propositionen baserad på apoteksmarknadsutredningen, efter lagrådsbehandling, nu färdigställts.

Huvudförslagen är kända sedan tidigare:

Apotekens grunduppdrag förtydligas i lag, bland annat tydliggörs att läkemedel och läkemedelsanvändning ska vara i fokus för verksamheten.

Huvudregeln vid receptexpedition ska vara att information och rådgivning ska ges av farmaceut. Även andra uppgifter vid expedieringen ska utföras av en farmaceut, om de har särskild betydelse för en säker hantering och användning av läkemedel. Läkemedelsverket får besluta om vilka andra uppgifter detta är och om undantag från huvudregeln.

Krav ställs på läkemedelsleverantörer att leverera läkemedel till apoteken så att 24-timmars regeln kan uppfyllas, vilket nu enbart gäller för apoteken.

Apoteken får laglig rätt att returnera receptbelagda läkemedel.

Ökade krav för att inneha rollen som läkemedelsansvarig (LMA).

Ökade krav på kompetensutveckling, “som krävs för att öka kvaliteten och säkerheten i apotekens verksamhet”.

Möjlighet att driva apoteksombud för fler aktörer än Apoteket AB.

Regeringen vill också göra en översyn av vem som får äga apotek och apotekens möjligheter att äga och samarbeta med vårdtjänstföretag. Detta för att “möta utvecklingen av nya tjänster och samarbeten som skett på apoteksmarknaden”.

Förslag kring farmaceutiska tjänster på apotek ingår sannolikt också i propositionen, men detta framgår inte av dagens pressmeddelande.

Vissa av lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti i år, andra den 1 januari 2019. Kravet på farmaceutisk kompetens och farmaceutens ansvar i samband med service på apotek föreslås dock träda i kraft först den 1 juli 2020.

Annika Strandhäll skriver om förslagen i en debattartikel i Aftonbladet idag. “Avregleringen gjordes på företagens villkor och därför skärper vi nu lagarna för apoteksmarknaden”, skriver ministern bland annat.

Läs gärna våra tidigare artiklar här på sajten om de ovanstående förslagen (se t ex länkar nedan).

Propositionen väntas publiceras på tisdag på regeringens hemsida.

Andra läser