Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Konkurrensverket vill att prisutredning vidgas

Om apoteken även fick byta ut läkemedel utanför förmånen skulle det snabbt ge en prispressande effekt, enligt Konkurrensverket.

I höstas lämnade regeringens utredare Toivo Heinsoo ett första delbetänkande till regeringen där han lade upp riktlinjerna för sin utredning om läkemedelspriser. Utredningen är den första stora genomlysningen av finansiering och prissättningen på läkemedel inom förmånen sedan 1998 då kostnadsansvaret för subventionerade läkemedel övergick från staten till landstingen.

I ett remissvar till betänkandet skriver nu Konkurrensverket att myndigheten vill att utredningen får ett tilläggsdirektiv så att prissättningen på samtliga läkemedel, oavsett om de bekostas offentligt eller inte, ses över.

– Receptbelagda läkemedel utanför subventionssystemet blir allt fler eftersom företag tar läkemedel ur förmånen. Och ändrar man prissättningsmodellen för läkemedel som finansieras av det offentliga vet vi inte vilka effekter det får på läkemedelsföretagens incitament att vilja ha kvar läkemedel i förmånen. Därför vill vi understryka betydelsen av att utredaren ser helheten och inte bara fokuserar på de läkemedel som är subventionerade, säger Leif Nordqvist, ekonomiskt sakkunnig på myndigheten.

För läkemedel som inte är offentligt finansierade sätter läkemedelsföretagen själva priser utan att förhandla med TLV och dessa priser är förstås svårare för staten att påverka. Leif Nordqvist påpekar att det ändå går att ändra regelverk och på så sätt också påverka prissättningen av osubventionerade läkemedel.

– Om apoteken tillåts byta likvärdiga läkemedel utanför förmånen skapar det en konkurrens även för den läkemedelsgruppen, säger han.

I remissvaret bedömer Konkurrensverket att den åtgärden skulle vara den mest effektiva för att få ner priserna på osubventionerade läkemedel och argumenterar därför för att den möjligheten skyndsamt bör införas.

Konkurrensverket anser också att utredningen bör utreda införandet av generisk förskrivning. För ett par år sedan utredde Läkemedelsverket generisk förskrivning och avrådde då från det, vilket blev omdiskuterat då flertalet remissinstanser var för att läkemedel förskrivs med substansnamn istället för med produktnamn som idag.

Igår skrev Svensk Farmaci om en ny rapport från TLV som visar att Sverige har relativt sett låga priser på konkurrensutsatta läkemedel medan priserna ligger på en medelnivå för läkemedel som saknar konkurrens.

Andra läser