Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Landsting positiva till förslag om U-läkemedel

Landstingen vill se enhetliga priser även för läkemedel utanför högkostnadsskyddet, U-läkemedel. Några landsting passar också på att önska en prisreglering av speciallivsmedel för barn, i remissvar till socialdepartementet.

I onsdags var sista dagen att lämna remissvar till utredaren Anna-Lena Sörensons (S) delbetänkande ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” som är en del av den Nya apoteksmarknadsutredningen.

Förslaget får tummen upp från flera landsting.

”Enhetliga priser skulle underlätta för patienterna då det med dagens system är svårt att jämföra priser. Troligtvis underlättas även landstingens läkemedelsuppföljning”, skriver Västra Götalandsregionen i sitt remissvar.

”Det finns idag ingen samlad information om priserna för läkemedel utanför förmån, vilket gör det omöjligt för patienter att jämföra apotekens priser. Utan kännedom om pris är det även svårt för förskrivare att göra medvetna val vid förskrivningen och föra dialog med patienten om behandlingskostnad. Kostnaden kan vara en avgörande fråga för följsamheten till behandlingen”, skriver landstinget Sörmland i sitt svar.

Stockholm läns landsting tycker att förslaget är bra då det innebär att läkarna kan förutse patientens kostnader. Stockholm påpekar också att landstinget subventionerar vissa av de läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen.

”Det handlar till exempel om preventivmedel, smittskyddsläkemedel och särskilt dyra läkemedel för små patientgrupper. I dagsläget finns ingen prispress för patienterna avseende dessa läkemedel som landstinget finansierar samtidigt som landstinget inte har legal rätt att påverka priser och utlämnande.”

Enligt Stockholms läns landsting kommer förslaget medföra en prispress. Det är tvärtemot Sveriges Apoteksförenings bedömning som är att förslaget motverkar prispress, se tidigare artikel.

Svensk Farmaci har under förra året i en serie artiklar rapporterat om hur några apotek har satt i system att locka till sig kunder för speciallivsmedel med bland annat gratis hemleverans och fri entré på Liseberg. Samtidigt har apoteken tagit mycket höga avgifter för dessa produkter, vilket har gått på landstingsnotan.

Den här frågan fanns inte med i direktiven för det delbetänkande som har presenterats, men flera landsting i Mellansverige tar ändå upp att det hade varit önskvärt att den frågan ingick i utredningen.

”Kostnaden för dessa produkter finansieras till största delen med skattemedel via ett högkostnadsskydd, kostnaden år 2017 för varugruppen beräknas till 200 miljoner kronor. Vissa apotekföretag har idag mycket höga påslag”, skriver landstinget Sörmland.

Andra läser