Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förlorar ”leg” efter manipulering av recept

Härvorna med felaktiga receptexpedieringar på apotek i Göteborgsområdet börjar få sitt efterspel. För tredje gången sedan 2011 beslutade HSAN förra veckan att återkalla en farmaceuts legitimation. Birgitta Lange Sjöblom, kvalitetschef på Apoteksgruppen, kommenterar ärendet.

Som vi skrivit tidigare har IVO granskat misstänkt expediering av läkemedel utan korrekta underlag på ett antal apotek i Göteborgsområdet.

Den numera insomnade nyhetssajten Dagens Apotek var först med att skriva om frågan, där IVO slog fast att receptbelagda läkemedel expedierats utan korrekta underlag av tre receptarier.

De inblandade farmaceuterna har även polisanmälts.

Nu har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, efter en anmälan från IVO, fattat beslut avseende en av receptarierna, som arbetat på och varit delägare i ett antal apotek inom Apoteksgruppen.

Beslutet blev att receptariens legitimation återkallas. Detta är tredje gången som en farmaceuts legitimation dras tillbaka sedan 2011.

Receptarien har enligt HSAN utfört ett stort antal icke korrekta ändringar vid expediering av recept, utan att ta kontakt med förskrivande läkare, och har i dokumentation ”inte på något sätt motiverat” ändringarna.

Hen har till minst fem patienter expedierat betydligt större mängder narkotiska och andra läkemedel än vad förskrivningarna angett. Receptarien har därmed ”utsatt patienter för risker vid expedieringar av narkotiska preparat som överstiger ordinerade mängder med oftast dubbelt så stor mängd”. Hos vem som de felaktigt utlämnade mängderna av narkotiska läkemedel i slutändan hamnat är dock oklart.

Receptarien har förutom detta också bland annat (1) ändrat styrka på narkotiska läkemedel, (2) bytt läkemedel till icke utbytbara narkotiska preparat med annan ekvipotens, (3) ändrat dosering utan läkarkontakt och (4) bytt till annan administrationsform av hjärtpreparat.

Allt detta har gjorts utan kontakt med förskrivare. Den felaktigt expedierade mängden läkemedel uppgår till cirka 2 500 tabletter/doser/kapslar.

Receptarien har också vid ett flertal tillfällen använt sig av olika läkares förskrivar- och arbetsplatskoder för att skapa recept.

Helt oriktiga receptunderlag har därmed också använts för expediering av narkotikaklassade läkemedel.

Receptariens agerande har enligt HSAN varit grovt felaktigt och inneburit konsekvenser för patientsäkerheten. Hen har sammanfattningsvis ”varit grovt oskicklig och är uppenbart olämplig” att utföra yrket som receptarie, och legitimationen återkallas därför.

Receptarien som nu deslegitimeras är idag inte kvar inom Apoteksgruppen, utan har lämnat kedjan sedan en längre tid.

Enligt Birgitta Lange Sjöblom, kvalitetschef på Apoteksgruppen, skildes parterna åt redan innan IVO slutfört sin utredning, efter att situationen uppdagats och Apoteksgruppen agerat på central nivå.

Apoteksgruppen bedömde att agerandet var av sådan art att det kunde ligga till grund för beslut om avstängning och uteslutning ur kedjan.

– Det är naturligtvis helt oförenligt med regelverket att expediera utan giltiga underlag. Sedan detta inträffade har vi utökat kontrollerna av underlag för expeditioner, säger Birgitta Lange Sjöblom.

Har ni fått indikationer på att liknande regelöverträdelser inträffat på andra håll inom Apoteksgruppen?

– Nej, inte sedan vi skärpte kontrollerna, säger Birgitta Lange Sjöblom.

Totalt tre farmaceuter i Göteborg med omnejd omfattades av IVO:s beslut gällande felaktig expediering. I minst ett av dessa fall gällde det en receptarie på en annan apotekskedja än Apoteksgruppen, närmare bestämt Kronans Apotek.

Enligt vad Svensk Farmaci erfar är dock fallet som redovisas ovan det första som lett till beslut av HSAN.

Andra läser