Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kovändning om Medisinstart – inget krav på läkarremiss

Nästa år får norska apotek fyra miljoner norska kronor för att genomföra tjänsten Medisinstart. Regeringen ville först att tjänsten bara skulle genomföras efter läkarremiss, men nu står det klart att patienten själv kommer att kunna efterfråga den. Väldigt positivt, anser Robert Svanström på Sveriges Apoteksförening. UTÖKAD 16:07

Den norska apoteksbaserade tjänsten Medisinstart, som vi skrivit om tidigare, går ut på att farmaceuter på apotek ger standardiserad rådgivning och två uppföljningssamtal till patienter som hämtar ut vissa typer av läkemedel för första gången.

När statsbudgeten presenterades i oktober framgick att de norska apoteken får fyra miljoner norska kronor för att erbjuda tjänsten i samband med nyinsatt behandling mot hjärt-kärlsjukdom från och med 2018.

Ändå rådde viss besvikelse i apoteksbranschen eftersom regeringen deklarerade att tjänsten bara skulle genomföras efter att behandlande läkare begärt att så sker.

Såväl norska farmaceutförbundet, NFF, som Apotekforeningen motsatte sig det senare och varnade för att tjänsten kommer att få låg användning.

Nu har protesterna gett resultat.
Stortingets helse- og omsorgskomite – motsvarigheten till det svenska Socialutskottet – har vänt på kuttingen.

Kommittén, som förbereder parlamentets slutliga behandling av hälsobudgeten den 19 december, anser ”att det kan vara lämpligt att även patienterna ska ha möjlighet att initiera tjänsten”. Därmed väntas också detta bli Stortingets beslut.

“En sådan lösning säkrar på ett bättre sätt att patienternas behov tillvaratas”, skriver kommittén.

– Det är mycket glädjande att hälso- och omsorgskommittén har denna inställning till uppstartsvägledning. Att de samstämmigt föreslår att tjänsten ska införas, och att de ger patienten rätt att be om att få den, är viktigt för alla som har ett intresse av riktig läkemedelsanvändning och patientsäkerhet, säger Per Lund, chef för Apotekforeningen, på föreningens hemsida.

Robert Svanström är chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– Det är väldigt positivt att patienterna själva får möjlighet att initiera den här tjänsten i Norge. Det är ytterst en patientmaktsfråga, säger han till Svensk Farmaci.

Andra läser