Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Bra med Amsterdam – märkligt inte stödja Skåne”

Svensk Farmaci har låtit en rad tunga branschpersoner kommentera valet att lägga EMA i Amsterdam. Alla beklagar att det inte blev Stockholm men välkomnar Amsterdam som ett bra val. Flera är dock kritiska till att Sverige enligt uppgift inte röstade för Köpenhamn i andra omgången.

Enligt uppgifter i bland annat Dagens Nyheter, Politico och danska medier ska Sverige inte ha lagt sin röst på Danmark i den andra röstningsrundan i gårdagens EMA-omröstning.

Detta har väckt starka politiska reaktioner från danskt håll.

”Svenskarnas beteende är inte normalt och sveket i omröstningen kommer att få konsekvenser för samarbetet i Öresundsregionen”, dundrar exempelvis den danska utrikesministern Anders Samuelsen i tidningen Politiken och Dagens Nyheter.

Enligt uppgifter i normalt välinformerade Politico ska Sverige ha röstat för Milano istället för Köpenhamn i andra rundan.

Ansvariga ministern Ann Linde (S) hänvisar enligt DN till att omröstningen varit hemlig och att regeringen därför inte kan avslöja hur Sverige röstat, men L-ledaren Jan Björklund kräver tydlighet av regeringen.

– Om Sverige har röstat på Italien före Danmark så är det upprörande. När Stockholm hade fallit ur tävlingen så hade ju en etablering i Köpenhamn varit till glädje även för Sverige, Malmö och Lund, där det finns en stark medicinsk forskning. Dessutom är det här illa för det nordiska samarbetet, säger han till Sydsvenskan.

Tunga politiker i Malmö och Helsingborg kritiserar också regeringen baserat på uppgifterna om att Sverige vägrade rösta för Danmark, som hade valt en placering av EMA i nära anslutning till Öresundsbron.

Det faktum att Sverige inte ska ha röstat för Danmark väcker även starka reaktioner hos åtminstone två av de svenska branschpersoner som Svensk Farmaci kontaktat för att få kommentarer på beslutet om EMA.

– När Stockholm försvann så blev Köpenhamn det bästa alternativet i ett svenskt perspektiv. Jag hoppas verkligen att Sverige faktiskt röstade på Köpenhamn, det går rykten om det motsatta. Att inte stödja Danmark och Skåne vore på gränsen till tjänstefel, säger Tomas Salmonson, ordförande i EMA:s expertkommitté CHMP.

Kristina Billberg, Sveriges Farmaceuters ordförande, för ett liknande resonemang (se nedan).

Här följer kommentarer på valet att lägga EMA i Amsterdam från ett antal profiler i den svenska läkemedelssektorn:

Linn Mandahl, apotekare och vd för Abbvie i Sverige:

– Självklart hade jag gärna sett att EMA hade placerats i Sverige, inte minst då vår svenska myndighet har bidragit så starkt genom åren och Sverige har generellt en mycket hög kompetens på området. Nu när det blev Amsterdam tycker jag ändå att det är en bra placering. Det är också bra att beslutet är fattat så att flytten nu kan ske på ett smidigt och säkert sätt med patienternas bästa i fokus.

Richard Bergström, External Pharma Lead, SICPA, Schweiz; tidigare vd för LIF och chef för EFPIA i Bryssel:

– Tyvärr blev det här valet en Eurovision-liknande show. Det är viktigt att det europeiska regulatoriska systemet inte faller ihop, och det är kanske därför de som beslutade i slutändan valde mellan två säkra kort som också är populära bland EMA:s personal. Även om jag hade hoppats på Stockholm är Amsterdam ett bra val. En av vinnarna i det här är säkerligen flygbolaget KLM, kanske är det läge att köpa aktier i Air France-KLM, säger Richard Bergström.

Tomas Salmonson, ordförande i EMA:s expertkommitté CHMP:

– Sammanfattningsvis så är jag väldigt glad att det blev Amsterdam. Ur ett EMA-perspektiv så var det ett av toppvalen och baserat på de kommentarer som jag får känner många en lättnad, säger han.

– Att flytta till Amsterdam kommer att ha relativt sett liten påverkan på verksamheten. Ur ett svenskt perspektiv är det förstås tråkigt att inte Stockholm tog hem det. När Stockholm försvann så blev Köpenhamn det bästa alternativet. Jag hoppas verkligen att Sverige röstade på Köpenhamn, det går rykten om det motsatta. Att inte stödja Danmark och Skåne vore på gränsen till tjänstefel som jag ser det, säger Tomas Salmonson.

Ulf Janzon, policy- och kommunikationschef, MSD Sverige:

– Det har varit fantastiskt att se den kraftsamling och det breda samarbete som pågått för att få den europeiska läkemedelsmyndigheten till Sverige. Här har en spännande diskussion börjat kring kopplingen mellan stegvist godkännande och hur vi kan introducera nya terapier snabbare, men då också hur vi snabbt kan utvärdera dem för att hitta en optimal användning och avgöra vilket värde de tillför.

– I dag gratulerar vi Amsterdam men redan i morgon hoppas jag att kraftsamlingen och samarbetet fortsätter. Ett samarbete för en ännu bättre miljö för forskning och utveckling inom life science, något jag anser behövs för att klara de framtida utmaningarna inom hälso- och sjukvården, säger Ulf Janzon.

Anders Blanck, vd för branschföreningen Lif:

– Jag beklagar att omröstningen om EMA inte gick Sveriges väg. Objektivt sett skulle vi vara en mycket bra hemvist för myndigheten. Sverige har tunga traditioner inom medicinsk forskning och läkemedelsutveckling, vi har internationellt ledande myndighetsexperter på området, och vi har en stark och expansiv Life Science-sektor.

– Jag är positiv till att det blir Amsterdam som tar över EMA. Nederländerna har djup kompetens inom läkemedelsområdet och en nationell läkemedelsmyndighet som är respekterad och starkt bidragande till vårt gemensamma europeiska system. Det är nu oerhört viktigt för Europas patienter att flytten från London till Amsterdam sker så sömlöst som möjligt. Vi får inte äventyra patientsäkerheten, och patienternas tillgång till viktiga läkemedel får inte försenas på grund av flytten.

– EMA är idag en effektiv och välfungerande myndighet. Det ska vi svenskar vara stolta över. Sverige har, via Läkemedelsverket, tagit ansvar som utredningsland inför EMA-beslut långt utöver vår relativa storlek inom EU. När flytten från London till Amsterdam är ett faktum kommer läkemedelssystemet i Europa att vara ännu mer beroende av det svenska utredningsarbetet inom EMA, säger Anders Blanck.

Kristina Billberg, ordförande, Sveriges Farmaceuter:

– Det blev inte Stockholm vilket förstås är en stor besvikelse. Stockholm hade en stark kandidatur med Läkemedelsverket som en av Europas högst värderade läkemedelsmyndigheter och andra gynnsamma faktorer och aktörer som Karolinska institutet. Det här hade varit en fantastisk möjlighet för våra medlemmar då apotekare och receptarier har en unik och djup läkemedelskompetens och utgör en starkt bas för tjänster inom detta område. Nu hade många av de signaler vi fått tytt på att just Amsterdam var en stark kandidat, så utfallet är inte förvånande. Självklart vill vi nu gratulera Holland och Amsterdam som ett mycket bra val och det ska bli spännande att följa hur detta utvecklas, säger Kristina Billberg.

Precis som Tomas Salmonson sätter Kristina Billberg ett frågetecken kring uppgifterna om att Sverige inte ska ha röstat för Köpenhamn.

– I ett svenskt perspektiv, och inte minst för våra medlemmar i Sydsverige, hade Köpenhamn varit det näst bästa valet. Därför är det mycket anmärkningsvärt om det stämmer att Sverige inte röstade för Köpenhamn när Stockholm försvann ur diskussionen, säger Kristina Billberg.

Thomas Lönngren, tidigare chef för EMA, uttalade sig om valet av Amsterdam i en separat artikel här på sajten igår kväll.

Mest läst