Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Prioriterar fem frågor inom vård och läkemedel

Propositioner om såväl apotek som nationell läkemedelslista väntas före sommaren 2018, berättade socialminister Annika Strandhäll på Läkemedelskongressen idag. Hon lyfte också fram fem tunga prioriteringar inom vård och läkemedel.

Socialminister Annika Strandhäll gästade Apotekarsocietetens årliga läkemedelskongress i Stockholm i morse och talade sig varm för läkemedel.

– Läkemedel måste ses och hanteras som en modern, integrerad del i hälso- och sjukvården. Läkemedel är också en viktig del av de enorma medicinska framsteg som skett på senare tid där dödliga sjukdomar blivit botbara. Hepatit C är bara ett exempel, sade hon.

Hon lyfte också fram fem övergripande, prioriterade områden med koppling till läkemedel och sjukvårdspersonal:

1. De övergripande systemen för finansiering av läkemedel måste vara ändamålsenliga. Detta är enligt ministern “enormt stora frågor” där en utredning också tillsatts under Toivo Heinsoo som “ska titta på hela systemet”.

2. Apotekens roll i vårdkedjan behöver stärkas. Apoteken är redan idag en resurser med stor kompetens men kan utnyttjas ännu bättre, menade Annika Strandhäll. Regeringen har inte tagit ställning till vilka förslag i den aktuella apoteksutredningens första delbetänkande som man kommer att gå vidare med, men har tagit del av “många intressanta remissynpunkter”. En proposition är att vänta före sommaren 2018.

3. Den nationella läkemedelslistan har visserligen dragit ut på tiden, men är enligt ministern “för viktig för att göras slarvigt”. Inom några månader väntas en lagrådsremiss och även här kan vi förvänta oss en proposition före sommaren 2018.

4. Hälso- och sjukvårdens personal måste få bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Fokuserade satsningar på vårdens personal är att vänta och utgör nyckeln till en bättre vård, sa ministern.

5. Fortsatt och fördjupad samverkan mellan olika aktörer inom sektorn.

Annika Strandhäll avvek efter sin presentation från huvudsymposiiet för att, enligt egen utsago, “lobba i EMA-frågan tillsammans med en minister från ett annat land”.

Mest läst