Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Klartecken för Medisinstart men bara efter läkarremiss

De norska apoteken får fyra miljoner norska kronor för att erbjuda rådgivning i samband med nyinsatt behandling mot hjärt-kärlsjukdom från och med 2018. Men tjänsten ska bara genomföras efter remiss från patientens läkare.

Den norska apoteksbaserade tjänsten Medisinstart, som vi skrivit mycket om tidigare, går ut på farmaceuter på apotek ger standardiserad rådgivning och två uppföljningssamtal till patienter som hämtar ut vissa typer av läkemedel för första gången.

Den norska apoteksföreningen har drivit satsningen sedan 2013 och även genomfört en effektstudie.

Nu får de norska apoteken fyra miljoner norska kronor från statsbudgeten för att erbjuda tjänsten i samband med nyinsatt behandling mot hjärt-kärlsjukdom från och med 2018, skriver norska Dagens Medicin.

– Det här är väldigt glädjande för patienter och apotek. Med förslaget om att bevilja pengar till Medisinstart visar regeringen att den tar de utmaningar som patienter kan ha med sin läkemedelsanvändning på allvar. Samtidigt visar regeringen att den vill satsa på lågtröskel-hälsotjänster som finns där patienterna ofta är, det vill säga på apoteken, säger Per T Lund, administrativ direktör på norska apoteksföreningen, i fri översättning till norska Dagens Medicin.

I budgeten är det fastlagt att apoteken ska få 450 kronor för tre vägledningssamtal per patient. Patienter med tre läkemedelskategorier omfattas: blodtrycks-, blodförtunnande samt kolesterolsänkande läkemedel.

Regeringen bekräftar dock att tjänsten ska genomföras hos patienter med förmodade problem med efterlevnaden först efter att behandlande läkare begärt att den genomförs. Apoteken måste också i efterhand dokumentera till läkaren att tjänsten genomförts.

Både norska farmaceutförbundet och apoteksföreningen har motsatt sig kravet på läkarremiss och befarat att tjänsten då kommer att få låg användning.

Regeringen beviljade också fem miljoner norska kronor till fortsatt finansiering av den etablerade tjänsten inhalationsvägledning för patienter med astma och kol.

Andra läser