Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Enhetliga priser på “U-läkemedel” föreslås

Regeringens utredare vill införa enhetliga priser på receptläkemedel utanför förmånen oavsett var de hämtas ut. Ett patientvänligt förslag, men det är samtidigt problematiskt om branschens förutsättningar att verka förändras dramatiskt, säger Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Billberg.

Idag presenterar regeringens utredare Anna-Lena Sörenson det andra delbetänkandet i Nya apoteksutredningen. Redan nu är delar av innehållet känt genom ett debattinlägg på DN Debatt av utredaren.

Utredningen föreslår att enhetliga priser på alla läkemedel som skrivs på recept införs, så att de kostar lika mycket oavsett var i landet patienten bor och på vilket apotek läkemedlet hämtas ut.

Dagens situation, där priset på receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddet varierar mellan olika apotek via fri prissättning, kan enligt Sörenson strida mot målet om en jämlik hälso- och sjukvård.

Kristina Billberg är ordförande i Sveriges Farmaceuter.

– Vi vill generellt undvika att uttala oss i frågor som har med branschers ekonomiska förutsättningar att göra, samtidigt är detta en fråga där många andra aspekter berörs. Som vi sagt tidigare i den här frågan skulle vi gärna se ett system som ger möjlighet till utbyte i detta segment, det är ju också något som TLV har föreslagit.

– Utredarens förslag verkar på övergripande nivå ha fördelar i ett patient- och rättviseperspektiv. Och blir det mindre diskussioner om pris i kundmötet så kan detta vara en positiv aspekt för våra medlemmar på apotek. Samtidigt är det problematiskt om branschens ekonomiska förutsättningar förändras dramatiskt, det kan ju ha indirekt påverkan på våra medlemmar. Det ska bli intressant att ta del av betänkandet i sin helhet, och hur utredaren har tänkt sig att det här ska fungera. Vi får utveckla våra tankar kring detta i vårt remissvar längre fram, säger Kristina Billberg.

Apoteksföreningens vd Johan Wallér vill avvakta med att kommentera.

– Det är svårt att tycka på debattartikeln. Jag behöver förstå mer om innehållet i förslagen först, säger han.

Frågan om prissättningen av receptbelagda läkemedel utanför förmånen (“u-läkemedel”) har varit omdiskuterad i många år – läs fler av våra artiklar via länklistan nedan.

Enligt Anna-Lena Sörensons debattartikel har försäljningen av receptförskrivna ”u-läkemedel” ökat från runt 1,3 miljarder kronor 2008 till drygt 3,6 miljarder kronor 2016.

Delbetänkandet presenteras vid en pressträff i Rosenbad i eftermiddag. Nya apoteksutredningen ska slutredovisas senast den senast den 15 juni 2018.

Andra läser