Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Köpenhamn bästa EMA- kandidaten i ny rapport

Nu har EU-kommissionen värderat EMA-kandidatstäderna gentemot sex kriterier. Köpenhamn fick högst betyg i en ny rapport som analyserat buden mot kommissionens kriterier på detaljnivå.

Kommissionen rankar i sin genomgång inte anbuden mot varandra, utan bedömer hur de möter sex förutbestämda kriterier. En av faktorerna är om landet ifråga sedan tidigare har en EU-myndighet.

EU-kommissionens värdering kan läsas här och utlåtandet om Stockholm finns här.

Hur ska man då tolka kommissionens värdering av kandidaterna?

Jo, konsultbolaget Charles River Associates har på uppdrag av den europeiska industrilobbyn EFPIA tagit fram en mer djupgående analys av hur städerna matchar 21 mer detaljerade kriterier som utgår från kommissionens kriterier.

Rapporten är ännu inte publicerad i sin helhet, men Svensk Farmaci har via källor fått tillgång till den.

Köpenhamn är den stad som bäst lever upp EU-kommissionens kriterier enligt rapporten.

Charles River Associates använder ett trafikljussystem där kandidaterna får grönt ljus om de uppfyller kriteriet, gult om de möter kriteriet med vissa begränsningar och rött om de inte klarar kriteriet.

Köpenhamn fick högst betyg med gröna markeringar på alla 21 bedömningspunkter. Amsterdam och Bryssel kom på delad andra plats med 19 gröna ljus vardera och två gula.

Amsterdam fick sina minus på att byggnaden sannolikt inte är inte är helt klar vid Brexit och frågetecken kring tillgången till boende. Bryssels betyg drogs ned på grund av att direktflyg till USA och Japan saknas samt den nationella myndighetens kapacitet.

Wien kom på fjärde plats med 18 gröna ljus.

Stockholm kom på delad femteplats tillsammans med Barcelona med 17 gröna markeringar och fyra gula.

Stockholm får generellt ett gott betyg men fyra begränsningar specificeras enligt följande:

En övergångslösning behövs från den 1 april 2019 innan myndigheten kan flytta in i den nya byggnaden i Stockholms life science-kluster Life City (som beräknas stå färdigt tredje kvartalet 2020).

Den mer avlägsna lokalisering som Stockholm innebär medför begränsade möjligheter för besökande experter att genomföra resor över dagen till myndigheten

Begränsad information i anbudet om tillgång till platser i internationella skolor som möter personalens krav

Jämfört med andra anbud har den svenska regeringen inte tagit fram en tidslinje för omlokaliseringen som illustrerar specifika milstolpar under övergångsperioden

Sist i rankingen kom Sofia, Bulgariens huvudstad, med 11 röda markeringar.

Förra veckan klargjordes att Amsterdam är EMA-personalens egen favoritkandidat.

Frågan om var EMA hamnar avgörs av EU-rådet den 20 november.

Mest läst