Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Olämpliga läkemedel allt ovanligare hos äldre

Andelen äldre med olämpliga läkemedel fortsätter att minska. På sex år har projektet Koll på läkemedels nästan nått sin målsättning: en halvering. Lars-Åke Söderlund, styrgruppsordförande, berättar vilka olämpliga läkemedel som är vanligast.

När Koll på läkemedel startade 2010 var det 153 000 personer som var 80 år eller äldre som någon gång under året hämtade ut olämpliga läkemedel på recept i landet. Det motsvarade 31,5 procent av åldersgruppen.

I fjol var antalet nere i 83 000 patienter eller 16,4 procent av ”80-plussarna”.

Procentandelarna avser andelen av befolkningen över 80 år, som under ett kalenderår från apotek hämtat ut läkemedel som enligt Socialstyrelsen bör undvikas vid behandling av äldre.

– Det här visar tydligt att det långsiktiga samarbetet mellan Apoteket, SPF Seniorerna och PRO gör skillnad i vården av de äldre. Dessutom har landsting och kommuner haft ett ökat fokus på just läkemedel och äldre, säger Lars-Åke Söderlund, styrgruppsordförande i Koll på läkemedel.

– De vanligaste olämpliga läkemedlen är antikolinergika, långverkande benzodiazepiner, tramadol och propiomazin (Propavan). Samtliga dessa grupper och preparat har dock haft en tydligt minskad användning hos äldre, säger han till Svensk Farmaci.

Det återstår att se om Koll på läkemedels målsättning när satsningen inleddes, 15,5 procent år 2017, uppnås.

Sämst i landet är Öckerö kommun med 26,7 procent och bäst är Sorsele med 8,5 procent, enligt Koll på läkemedel.

Samtliga kommuner har visat minskning när det gäller olämpliga läkemedel till äldre sedan statistiken började redovisas 2010.

Koll på läkemedel följer också andelen av befolkningen över 80 som under ett kalenderår från apotek hämtat ut tio eller fler olika läkemedel på recept.

Här är trenden inte lika positiv. Andelen över 80 med tio eller fler läkemedel ligger sedan flera år konstant kring 47 procent.

Andra läser