Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ivo i väst befarar fler fall med förfalskade recept

Det finns risk för att problemet med farmaceuter som manipulerar recept är större än vad man tidigare har trott. Den slutsatsen drar Ivo efter att tre misstänkta fall av receptmanipulation upptäcktes på kort tid i västra Sverige.

I går rapporterade Svensk Farmaci om att Ivo nu är klar med sin utredning av en farmaceut i Västsverige som är misstänkt både för att ha manipulerat befintliga recept och för att ha förfalskat receptunderlag. Enligt Ivo:s utredning har farmaceuten visat sig uppenbart olämplig att utöva sitt yrke och myndigheten yrkar till Hälso- och sjukvårdens ansvars­nämnd att farmaceutens yrkeslegitimation ska återkallas.

Två ytterligare farmaceuter utreds av myndigheten, också de misstänkta för recept­manipulation. Samtliga tre är före­mål för polisiära förundersökningar. De misstänkta manipulationerna och förfalskningarna har skett på olika apotek av olika farmaceuter som inte har något känt samröre med varandra.

Kristina Bramstång, jurist och inspektör på Ivo som utreder ärendena, berättar att det finns en oro på myndigheten för att det kan finnas fler oupptäckta liknande fall.

– Om vi upptäcker tre sådana här receptmanipulationer på kort tid i vår region kan det finnas fler fall i andra delar av landet som vi inte känner till. Sådana här förfalskningarna är lätta att åstadkomma, men de är svåra att upptäcka, säger hon.

De tre fallen i Västsverige kom till Ivo:s kännedom på olika sätt under förra året.

I ett ärende anmälde en läkemedelsansvarig farmaceut misstänkta fel till myndigheten. I ett annat fall fick Ivo ett anonymt tips om att det hämtades ut oväntat mycket tillväxthormon i ett visst område i regionen. Efter granskning kunde myndigheten koppla de uthämtade preparaten till en apoteksanställd farmaceut.

– Den volym som hämtades ut var så stor att vi inte bedömer det sannolikt att det var för eget bruk som farmaceuten förfalskade recepten, säger Kristina Bramstång.

I det tredje fallet var det primärvården som hade noterat en oväntad kostnadsökning och anmält det till Ivo.

– Då började vi granska förskrivningsmönster hos läkare och kunde konstatera att inget fel hade skett på de vårdcentraler som kunde vara aktuella. Vi kunde i stället koppla den oväntat höga kostnaden för läkemedel till en farmaceut, berättar Kristina Bramstång.

I det fallet var det varken särskilt dyra läkemedel eller narkotikaklassade medel, men det var en stor mängd vilket var orsaken till kostnadsökningen inom primärvården.

– Vi vet inte vad syftet var och farmaceuten nekar till att ha manipulerat några recept.

Kristina Bramstång och Ivo sydväst har, efter samråd med myndighetens ledning, tagit kontakt med andra myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet för att föra en dialog om hur liknande fall ska upptäckas och undvikas.

– Vi har haft ett inledande möte med Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten och TLV och planerar ett nytt möte.

Hon berättar att de olika regionala avdelningarna på Ivo också har kontakt med varandra om den här sortens ärenden.

Även om det förekommer andra fall där farmaceuter misstänks för receptmanipulation sticker fallen som uppdagats i Västra Götaland ut i det att manipulationerna har skett systematisk och i stor omfattning.

Andra läser