Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vägledare för nyanlända blir ny förbundsrekrytering

Sveriges Farmaceuter ska anställa en koordinator för att stötta nyanlända apotekare och receptarier.

Arbetsförmedlingen har beviljat Sveriges Farmaceuter medel som ska gå till att hjälpa nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden.

– Det är väldigt glädjande. Vi ser att det finns många nyanlända som behöver stöd på olika sätt, säger förbundets professionsutvecklare Clary Holtendal till Svensk Farmaci.

Hon berättar att förbundet gjort en enkät till nyanlända. I enkätsvaren efterfrågades nätverk, studiebesök och hjälp till kontakt med arbetslivet.

Förbundet ska så snart som möjligt anställa en koordinator som under ett år ska ordna aktiviteter som på olika sätt hjälper till med integrationen och förbättrar chanserna till anställning på apotek, inom läkemedelsindustrin, offentlig sektor och andra arbetsplatser som efterfrågar farmaceuter. Förbundet kommer också att anlita en extern konsult som håller i studiecirklar för nyanlända.

Ansökan till Arbetsförmedlingen har Sveriges Farmaceuter gjort tillsammans med Sveriges Apoteksförening, Lif, Almega och Svensk Handel.

Andra läser