Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya examensmål föreslås i gemensam skrivelse

Nationella rådet för farmaceutiska utbildningar har tagit fram förslag på nya examensmål för farmaciutbildningarna. Dessa ligger väl i linje med det som apoteksutredningen föreslår, enligt Emma Lundkvist, samordnare för receptarieprogrammet i Uppsala.

Som vi skrev häromdagen vill den aktuella apoteksutredningen att farmaciutbildningarna förändras för att möta apotekens behov, och föreslår därför ändringar i examensordningen.

Utredningen föreslår att nya krav på ”förmåga att ge individuellt anpassad information och rådgivning om läkemedel” läggs till i examensordningen för receptarieexamen. För apotekarexamen föreslås samma formulering med tillägget att förmågan ska vara ”fördjupad”.

Nationella rådet för farmaceutiska utbildningar består av representanter för utbildningsorterna som träffas ett par gånger per år.

– Vi på lärosätena är eniga med det som apoteksutredningen säger och vi har arbetat proaktivt med frågan, säger Emma Lundkvist, samordnare för receptarieprogrammet i Uppsala och en av ledamöterna i rådet.

Rådet har tagit fram ett gemensamt förslag till reviderade examensmål som stöds av samtliga utbildningsorter.

Förslaget skickades in till utbildningsdepartementet i december.

– Ett av de tillägg som vi föreslagit, med anledning av att vi uppfattat det som bristande och otydligt i nuvarande examensmål, ligger väl i linje med det som apoteksutredningen föreslår.

Förslaget lyder ”visa förmåga att muntligt och skriftligt informera och ge råd om läkemedels användning, effekter och biverkningar, utifrån individers och gruppers behov, för att därigenom bidra till en rationell och optimal läkemedelsanvändning”.

Andra läser