Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stort behov av klinisk farmaci när polyfarmaci ökar

Polyfarmacin hos äldre ökar nu enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser. Trenden illustrerar behovet av kliniska apotekare ute i kommunerna, säger Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Billberg. REVIDERAD 17:20

Allt fler äldre som är minst 75 år får tio eller fler läkemedel. Ökningen var nära 2 procentenheter hos äldre med hemtjänst och nästan 3 procentenheter hos personer i särskilda boenden under det senaste året.

Den nya statistiken kommer från rapporten “Öppna jämförelser 2016 – Vård och omsorg om äldre” som Socialstyrelsen presenterar idag. Variationerna i utfall är stora mellan kommunerna.

– Den ökade polyfarmacin är en oroande trend som illustrerar behovet av kliniska apotekare som kan göra fördjupade läkemedelsgenomgångar. Apotekare har ännu inte i någon större utsträckning anställts ute i kommunerna, men de skulle utan tvekan göra stor nytta där, exempelvis på äldreboenden, säger Kristina Billberg, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

– Enligt rapporten finns stora lokala variationer och man kan tycka att intresset borde vara stort i de kommuner som ligger sämst till. Att jobba för att få ut kliniska apotekare i kommunala verksamheter är en viktig strategisk fråga för förbundet och något som vi kommer att lägga mycket kraft på framöver. Den här rapporten kan antagligen vara till hjälp i det arbetet. Vi är övertygade att kommunapotekare skulle bidra till stor patient- och samhällsnytta, säger hon.

En positiv trend är dock att olämpliga läkemedel hos äldre fortsätter att minska. Andelen 75 år eller äldre som får läkemedel som Socialstyrelsen listat som olämpliga för äldre är nu nere på 10,1 procent hos personer med hemtjänst och 8,8 procent på särskilda boenden.

Andra läser