Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Även branschen blev glatt överraskad av tjänst-förslag

Apoteksbranschen välkomnar de hittills kända förslagen från apoteksutredningen. Förslaget om en farmaceutisk tjänst kan handla om en fortsättning på projektet strukturerade läkemedelssamtal, spår apoteksföreningens vd Johan Wallér.

Som vi skrev i morse har apoteksutredaren Åsa Kullgren nu presenterat delar av innehållet i sin apoteksutredning på DN Debatt.

Precis som Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Billberg är Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening, positiv baserat på debattartikelns innehåll.

– Det finns flera positiva skrivningar om apoteken, personalens kompetens och den samhällsnytta som apoteken tillför. Dessutom finns framåtsyftande förslag som kan bidra till en positiv utveckling, säger han.

Medan förslagen om returrätt och 24-timmarsregeln, som ligger i linje med vad branschen länge drivit, var ganska väntade, blev Johan Wallér glatt överraskad av förslaget om att utvärdera en farmaceutisk tjänst.

– Det här är det kanske mest positiva förslaget. En kvalificerad gissning är att man vill se en fortsättning på projektet med strukturerade läkemedelssamtal. Utifrån vad som står i artikeln går det inte att förstå vad som föreslås, men oavsett vilket är detta ett föredömligt initiativ av utredningen.

Johan Wallér välkomnar också utredningens ansats att reglera rådgivningen på apotek.

– Det viktiga är att rätt kompetens arbetar med rätt arbetsuppgift. Då kan man arbeta smartare och varje kompetens kommer till sin fulla nytta oavsett om det handlar om farmaceuter, apotekstekniker eller assistenter. Hur detta ska organiseras på apoteken i detalj vill jag låta vara osagt men min bild är apoteken redan idag till övervägande del arbetar enligt den föreslagna regleringen, säger han.

Andra läser