Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kräver mer flexibla arbetstidsregler på apotek

Svensk Handel yrkar i årets avtalsförhandlingar på att arbetsgivarna får möjlighet till flexiblare arbetstidsförläggning.

Som vi skrev igår ha Svensk Handel och fackförbunden nu utväxlat krav inför kollektivavtalsförhandlingarna om villkoren för företag och anställda i apoteksbranschen.

“Större flexibilitet i arbetstidsreglerna” lyder Svensk Handels huvudkrav.

– Behovet av arbetskraft är stort i apoteksbranschen och svårigheten att rekrytera farmaceuter är särskilt påtaglig. För att apoteken ska kunna leva upp till lagkravet på farmaceutisk kompetens behöver apoteken kunna fördela de anställdas arbetstid över en längre tidsperiod, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Svensk Handel skriver att antalet apotek “fördubblats” sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009.

“Detta har haft stor effekt på behovet av arbetskraft eftersom det alltid krävs minst en farmaceut i tjänst för att ett apotek ska kunna få ha öppet. Det är ofta en utmaning när apotekets bemanning ska planeras. För att kunna möta denna utmaning måste kollektivavtalet medge en mer flexibel arbetstidsförläggning”, skriver Svensk Handel.

Merparten av de cirka 10 000 apoteksanställda i Sverige omfattas numera av Svensk Handels kollektivavtal. Det nuvarande avtalet löper ut den 30 april 2017.

Läs om Sveriges Farmaceuters yrkanden i gårdagens artikel.

Parterna träffas närmast igen den 8 mars för förhandlingar.

Det nuvarande avtalet löper ut den 30 april.

Mest läst