Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lagändringar öppnar för bättre uppföljning

I torsdags antog regeringen en lagrådsremiss som ska göra Socialstyrelsens läkemedelsregister mer användbart.

Socialstyrelsens läkemedelsregister skapades efter omfattande debatt på 00-talet och är en av de största befolkningsbaserade läkemedelsdatabaserna i världen.

Som vi skrev i en artikel i slutet av januari antog regeringen förra veckan en lagrådsremiss kopplad till den föregående (Wallström/Stenberg) apoteksutredningens betänkanden.

Förändringarna innebär bland annat att uppgifter från receptregistret nu ska kunna behandlas i Socialstyrelsens läkemedelsregister även för ändamålen uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Uppgift om förskrivningsorsak ska kunna överföras från receptregistret till Socialstyrelsen och läkemedelsregistret föreslås få användas till uppföljning av enskilda läkemedels effekter och eventuella biverkningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Andra läser