Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stora besparingar på dostjänst

Före omregleringen kostade dostjänsten cirka 430 miljoner kronor årligen för det offentliga. Nu har konkurrensutsättningen gjort tjänsten helt gratis.

På apoteksmonopolets tid skötte Apoteket AB den maskinella dosdispenseringen av läkemedel till patienter i öppenvården i hela landet, en tjänst som – ungefär som idag – omfattade omkring 180 000 personer.

– Priset för tjänsten varierade i landstingen med ett genomsnittligt pris på cirka 6,50 kronor per patient och dag, berättar Per Manell, apotekare och tidigare styrelseordförande för Svensk Dos AB.

Det innebär att dostjänsten belastade landstingen med cirka 427 miljoner kronor per år.

Landstingen kompenserades med ett statsbidrag som motsvarade Apoteket AB:s taxa – ett statsbidrag som än idag är i princip oförändrat.

Omregleringen ledde till att två privatägda aktörer – Apotekstjänst i Lidingö och Svensk Dos i Uppsala – började konkurrera med Apoteket AB på dosmarknaden. Landstingen upphandlar numera klustervis tjänsten från dessa aktörer.

Formerna för dos-omregleringen har kritiserats från några utgångspunkter, se Svensk Farmaci nr 5/15. Arbetsmarknaden inom dossektorn har blivit svårförutsägbar och landstingens tilldelningsbeslut har regelmässigt överklagats, vilket lett till förseningar, omtag av upphandlingar och andra svårigheter för landsting och kommuner.

Men priset på själva tjänsten har successivt pressats ned i upphandlingarna. Dosapoteksföretagen har i stället räknat hem vinster på den ordinarie handelsmarginalen kopplat till stora volymer.

Idag har det gått så långt att dostjänsten – packning och distribution – erbjuds helt gratis.

Som vi skrev i fredags erbjöd alla tre anbudsgivarna tjänsten utan kostnad i fem sydsvenska landstings aktuella upphandling och landstingen tvingades tillgripa lottning.

Följaktligen kommer de fem landstingen med säkerhet att erhålla dostjänsten gratis när det nya avtalet träder i kraft i maj i år.

– Det här illustrerar att landstingen var helt i händerna på Apoteket AB under monopoltiden. Det är ett praktexempel på att allt inte var bättre före omregleringen. Kanske kan minusbud komma att aktualiseras i kommande upphandlingar, alltså att företagen de facto betalar för att få leverera tjänsten, säger Per Manell.

Andra läser