Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fru Fortuna gav nytt uppdrag till Lidingöbolag

Lotten fick avgöra när fem sydsvenska landsting skulle upphandla öppenvårdsdos. Detta efter att alla tre anbudsgivarna lämnat så kallade nollbud.

Landstinget i Kalmar län har upphandlat tjänsten dosdispensering till öppenvård för fem sydsvenska landstings räkning. Avtalstiden avser maj 2017 till april 2021.

De övriga landstingen/regionerna som omfattas är Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Östergötland.

De tre anbudsgivarna Apoteket AB, Apotekstjänst AB och Svensk Dos AB uppfyllde alla krav och erbjöd samtliga priset noll kronor i så kallad dospeng.

För att skilja anbuden från varandra skedde därför ett lottningsförfarande som övervakades av notarius publicus och filmades.

Lidingöbaserade Apotekstjänst AB vann lottningen och tilldelas därför uppdraget.

En sedvanlig period för avtalsspärr pågår nu till den 30 januari och avtal kommer att tecknas tidigast den 31 januari 2017.

Andra läser