Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Olyckligt med mytbildning om apoteksmarknaden”

Det är olyckligt att missförstånd och myter sprids om apoteksmarknaden, skriver företrädare för Apotekarsocieteten apropå DN:s apoteksgranskning för två veckor sedan.

I debattartikeln av Karin Meyer med flera i Dagens Samhälle idag refererar artikelförfattarna, precis som Svensk Farmaci gjorde i en artikel förra veckan, till en undersökning från IHE.

Den visar på en betydligt kraftigare höjning av priserna på receptfritt åren 2000-2006 jämfört med tiden efter omregleringen, vilket går på tvärs mot slutsatserna i DN:s undersökning.

Prisökningstakten för den totala marknaden för receptfria läkemedel har i stort sett följt konsumentprisindex efter omregleringen, skriver författarna, och hänvisar till en rapport från Tillväxtanalys.

”Det är djupt olyckligt om missförstånd och rena myter kring läkemedelspriser börjar leva sitt eget liv, det skadar förutsättningarna för en seriös diskussion”, skriver artikelförfattarna.

Författarna efterlyser bland annat en mer djupgående kartläggning av tillgängligheten till läkemedel på apotek, ett område där den allmänna uppfattningen och statistiken inte tycks stämma överens.

”Saklig kritik och debatt välkomnas och är bra för utvecklingen men rena vandringssägner orsakar mycket skada. Nuläget på apoteksmarknaden är inventerat. Nu är det dags att gräva på djupet och hitta lösningarna för framtiden”, avslutar skribenterna.

Andra läser