Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sannolikt ganska lugnt på distansapoteken 2017

Farmaceuter lär finnas kvar på Apoteket AB:s distansapotek till ”the bitter end” sommaren 2018. Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter, kommenterar nedläggningarna i Hässleholm och Falun.

Som vi skrev igår har Apoteket AB beslutat att lägga ned distansapoteken i Falun och Hässleholm i samband med att bolagets distanshandel flyttas över till Tamro.

Svensk Farmaci har ställt några frågor till Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter, om de aviserade förändringarna.

Hur många berörs?

– I Hässleholm berörs 57 medarbetare och i Falun 45. De flesta anställda vid distansapoteken är inte farmaceuter utan tillhör andra personalkategorier. Min bedömning är att vi har ett 15-tal medlemmar som berörs på distansapoteken.

Vad händer nu?

– Avvecklingen sker inte per omgående utan under en period fram till juni 2018. Enligt Apoteket AB:s logistikdirektör Olle Carls är det huvudsakligen under första halvåret 2018 som nedtrappningen ska ske.

– Eftersom farmaceuter alltid måste finnas med vid leveranserna så kommer det att finnas behov av att behålla farmaceuter fram till ”the bitter end”. Apoteket AB kommer nu att genomföra förhandlingar med vår akademikerförening, så inom kort bör vi kunna ha mer konkret information om hur avvecklingen kommer att ske.

– Det är rimligt att tro att de flesta av våra medlemmar får möjlighet att arbeta kvar i vart fall under 2017. Eftersom det på många håll är svårt att hitta farmaceuter så är Apoteket AB säkert måna om att fånga upp de som berörs och hitta andra placeringar för dem. Då handlar det sannolikt om tjänster på öppenvårdsapotek.

Är det inte troligt att många slutar självmant under perioden fram till nedläggningen?

– Ja, ofta när ett sådant här besked ges börjar man börja se sig om efter annan anställning. När det blir dags för uppsägningar kan flera av dagens anställda redan själva ha sagt upp sig. Men om en medlem fortfarande arbetar kvar så gäller att företaget, innan de går till uppsägning, måste undersöka möjligheterna att omplacera denne, säger Christer Borg.

– Finns inte omplaceringsmöjlighet eller tackar medarbetaren nej till ett sådant erbjudande så gäller att man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Uppsägningstid med mera regleras i våra kollektivavtal och det kan dessutom finnas möjlighet för vår akademikerförening att förhandla fram individuella lösningar för våra medlemmar.

– Om en medlem går ut i arbetslöshet så får denne, under förutsättning att han eller hon är med i A-kassan och uppfyller medlemsvillkoren, ersättning från förbundets inkomstförsäkring.

Vet du något om hur den nya partnern Tamro kommer att bedriva verksamheten?

– Hur och var hos Tamro som den överflyttade distanshandelsverksamheten ska bedrivas vet vi inte. Tamros pressmeddelande igår var kortfattat. Deras huvudkontor ligger i Göteborg där de även har en distributionsanläggning. I Stockholm och i Umeå finns också distributionsanläggningar.

Vad gör förbundet närmast?

– Våra berörda medlemmar kommer inom kort att kontaktas av akademikerföreningen. Självklart har alla möjlighet att kontakta föreningen eller förbundets medlemsrådgivning för att få hjälp och stöd eller svar på frågor.

– Sedan kommer vår akademikerförening vid Apoteket AB att delta i förhandlingar med arbetsgivaren. Vår bedömning i dagsläget är som sagt att det inte kommer att hända något drastiskt den närmaste tiden, säger Christer Borg.

Mest läst