Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Olika villkor på apotekskedjor engagerar

Svensk Farmacis granskning av arbetsvillkoren på apotekskedjorna visar på flera skillnader mellan företagen och har väckt läsarreaktioner. Olikheterna gäller bland annat friskvårdsförmån, samverkansavtal, tvätt av rockar, medarbetarsamtal och apotek utan egen chef.

Förra veckan granskade Dagens Nyheter apoteksreformen i ett antal artiklar.

I nummer 6/16 av Svensk Farmaci, som kom ut strax före helgerna, gjorde vi en annan typ av granskning av apotekssektorn.

Via en enkät till företagens akademikerföreningar jämförde vi arbetsvillkoren på de större apotekskedjorna exklusive Apoteksgruppen.

Vi valde 13 kriterier där vi fokuserade på uppgifter som går att jämföra och där information antogs vara lättillgänglig.

I de flesta fall bollade föreningarna över några eller alla enkätfrågor till informations- eller HR-funktioner på företaget.

Enkäten visade bland annat att receptarier och apotekare på Apotek Hjärtat kan få upp till 4 500 kronor om året i friskvårdsförmån. Det är mer än dubbelt så mycket som Kronans Apotek erbjuder sina anställda (2 000 kronor). Lloyds Apotek och Apoteket AB ligger någonstans mittemellan med ett bidrag på upp till 3 000 kronor per år.

– Det är klart att det är uppskattat. Men jag har en känsla av att det här håller på att trappas ner för att harmoniseras med övriga Ica som inte har en lika hög summa, säger Emma Lager, huvudskyddsombud på Apotek Hjärtat.

Svensk Farmacis undersökning visar också att det är vanligt att små apotek ute i landet får dela på en chef. På Kronans Apotek saknar 24 procent av kedjans 324 apotek egen chef, medan Apotek Hjärtat och Lloyds Apotek uppger att det rör sig om ett ”fåtal”. Apoteket AB har ett antal mindre apotek, bland annat i Norrlands inland, som ingår i apoteksgrupper med en gemensam chef.

Till de undersökta parametrarna hör även hur samverkan med de anställda farmaceuterna fungerar ute på arbetsplatserna.

Apotek Hjärtat och Lloyds Apotek uppfyller minimikraven i medbestämmandelagen (MBL) medan Kronans Apotek och Apoteket AB har samverkansavtal, som ger mer lokalt inflytande och möjlighet till samråd på bland annat arbetsplatsträffar.

Andra saker som sticker ut i undersökningen är möjligheten till kompetensutveckling (se separat artikel i tryckta tidningen) och tvätt av rockar.

Apoteket AB är den enda kedjan där apotekare och receptarier slipper släpa hem sin smutstvätt.

– Vi erbjuder industritvätt av rockarna. På en del apotek har vi också tvättmaskin, säger Kenneth Hagsten, HR-chef på Apoteket AB.

En annan sak som skiljer apotekskedjorna åt är hur de förhåller sig till medarbetarsamtal. Lloyds har ett medarbetarsamtal om året medan de andra bolagen har två.

Därutöver har Apotek Hjärtat kontinuerlig uppföljning och avstämning med sina medarbetare i form av målsamtal.

Enligt Camilla Ås, HR-chef på Hjärtat, ska en kortare avstämning göras mellan chef och medarbetare tio gånger per år med fokus på hur det fungerar på arbetsplatsen och med arbetsmiljön.

– Man sätter också mål tillsammans och diskuterar vad medarbetaren kan göra för att utvecklas, säger Camilla Ås.

Läs mer om vad som gäller på de olika kedjorna kring bland annat företagshälsovård, farmaceutisk fortbildning, personalrabatt, semester, schemaperioder, eventuellt lönetillägg för LMA-uppdrag, egen toalett med mera i tryckta Svensk Farmaci nr 6/16.

Granskningen i den tryckta tidningen har väckt flera reaktioner från Sveriges Farmaceuters medlemmar på apotek och andra läsare. Vi samlar upp några av dessa i en separat artikel här på sajten inom kort.

Andra läser