Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SFa: “Pharmacist only” hade varit bra lösning

Läkemedelsverket har beslutat att åter receptbelägga fyra antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk som varit receptfria sedan 2013, bland annat Diflucan i endos. Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening tycker att preparaten skulle passa bra i ett så kallat "pharmacist only"-sortiment. UTÖKAD 14:13

Läkemedelsverket har beslutat att receptbelägga fyra antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk som varit receptfria sedan 2013.

Beslutet är fattat “som en del i arbetet mot resistens för att behålla effekten av antimikrobiella läkemedel”, meddelar verket.

– Genom att införa receptkrav för dessa läkemedel vill vi minska fel- och överanvändning och aktivt motverka framtida resistensutveckling, säger Anders Lignell, utredare och infektionsläkare på Läkemedelverket.

Beslutet stöds enligt verket av nationellt och internationellt arbete mot antimikrobiell resistens, bland annat WHOs handlingsplan mot antimikrobiell resistens vilken antogs under 2015.

Verket hänvisar dock inte till någon specifik data kring resistensutvecklingen kring de aktuella preparaten.

De receptfria läkemedel som berörs är endosförpackningar av Diflucan, Fluconazol Hexal och Solona vilka samtliga innehåller flukonazol, för behandling av svampinfektion i underlivet.

Även Afamcivir som innehåller famciclovir för behandling av munherpes berörs enligt verkets information, men detta läkemedel har inte marknadsförts i Sverige.

Receptkravet gäller från och med den 1 juni 2017.

Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter, tycker att beslutet verkar klokt, men samtidigt ganska ingripande.

– Att ta med de här läkemedlen i ett så kallat pharmacist only-sortiment vore ett annat sätt att skapa en större kontroll på användningen. Ett sådant sortiment har vi och andra föreslagit bör utredas i ett projekt inom ramen för den Nationella läkemedelsstrategin, säger hon.

Även Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, tycker att dessa läkemedel borde kunna platsa i ett sortiment där läkemedlen visserligen säljs receptfritt, men förvaras bakom disk och där rådgivning från farmaceut är obligatorisk i samband med köp.

– Som jag ser det finns det både läkemedel i dagens receptfria sortiment, som i detta fall, och i det nuvarande receptbelagda sortimentet som skulle kunna platsa i en “pharmacist only”-kategori, säger han.

Andra läser