Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Unikt stopp för parallellhandlare

Läkemedelsverkets beslut att stoppa parallellhandlaren Pharmera Gothia saknar sannolikt motstycke i historien. Bolaget förbjuds att anskaffa nya läkemedel med verkan ögonblickligen, men får sälja kuranta läkemedel fram till den 30 november.

Läkemedelsverket har förbjudit Pharmera Gothia att anskaffa nya läkemedel med verkan ögonblickligen. Partihandelstillståndet upphör dock att gälla först den 30 november.

– Det ger företaget möjlighet att sälja kuranta läkemedel vidare fram till dess, berättar Emil Schwan, inspektör på Läkemedelsverket, för Svensk Farmaci.

Ärendet bottnar i att Läkemedelsverket fick uppgifter om att förfalskade hiv-läkemedel nått patientledet i Tyskland. Läkemedlet fick därmed dras tillbaka på patientnivån.

– Efter utredning visade det sig att det faktiskt handlade om förfalskat läkemedel som hade importerats till Tyskland genom det svenska företaget Pharmera Gothia i Ystad, säger Emil Schwan.

Vet ni något om varifrån läkemedlet kom innan det nådde Pharmera?

– Ja, vi har utrett detta i åtminstone ett led bakåt, vi känner till varifrån Pharmera har köpt läkemedlen men jag kan inte säga det mot bakgrund av offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Med stöd i Lagen om handel med läkemedel har Läkemedelsverket nu dragit in bolagets partihandelstillstånd från den 30 november. Polisanmälan gäller dock även brott mot Läkemedelslagen.

– Det handlar dock om olika aspekter av samma fråga, som täcks av olika lagstiftning, säger Emil Schwan.

Har det hänt tidigare att ni återkallat partihandelstillstånd på detta sätt?

– Nej, vad jag vet har det inte hänt att vi gjort det mot företagets vilja. Det har med säkerhet inte skett sedan jag började 2012, säger Emil Schwan.

Idag finns det 277 aktörer som innehar tillstånd att bedriva partihandel med läkemedel i Sverige.

I många fall handlar det om läkemedelsföretag och apotek.

– Det finns dock bara en handfull företag som i likhet med Pharmera har partihandelstillstånd och uteslutande bedriver parallellhandel, säger Emil Schwan.

Pharmera drivs av Sverker Littorin, bror till tidigare statsrådet Sven Otto Littorin (M) och tidigare bland annat ordförande i Farmacevtföretagarna i Sverige AB, kommunpolitiker i Danderyd med mera.

2013 uppmärksammade Svensk Farmaci att Pharmera var involverat i en härva med misstänkt olaglig läkemedelsförsäljning från apotek som saknade partihandelstillstånd.

Pharmera Gothia har tre anställda. Under fjolåret gjorde bolaget en vinst på 3,6 miljoner kronor.

Svensk Farmaci har sökt Sverker Littorin för en kommentar.

Andra läser