Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Doshärva även i söder

Fem sydsvenska landsting har förlängt sitt dosavtal med Apoteket AB – trots att det egentligen saknade förlängningsmöjlighet. Bakgrunden är juridiska turer där Apoteket och Svensk Dos överklagat landstingens beslut att ge Apotekstjänst uppdraget.

Förlängningen avser de tre första månaderna 2017, men enligt förlängningsavtalet gäller en option på en förlängning på ytterligare tre månader.

Sedan den 1 januari 2013 har Apoteket AB levererat dosläkemedel till de fem landstingen (Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland och Jönköping = ”KKBÖJ”).

Avtalet som först gällde i två år förlängdes med ytterligare 24 månader, men går ut vid kommande årsskifte.

Som vi skrivit tidigare är avtalet känt för att vara Dossveriges kanske dyraste med en så kallad dospeng på 4 kronor per patient och dygn.

Enligt förlängningsavtalet gäller dock ett lägre pris – 2,79 kr per dygnsdos.

Anledningen till förlängningen är den vanliga – överklaganden.

KKBÖJ-landstingen upphandlade tjänsten i fjol och i november meddelade man ett beslut där Apotekstjänst AB vann tilldelningen med ett så kallat ”nollbud” avseende dospengen (men med frihet att använda valfria förpackningsstorlek).

Beslutet överklagades på olika grunder av såväl Apoteket AB som Svensk Dos AB till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten har dock ännu inte meddelat någon dom, och på grund av förseningen som den rättsliga processen orsakat såg sig landstingen tvungna att förlänga med Apoteket AB.

Andra läser