Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Spänd förväntan i Oslo

I Oslo presenteras idag resultat från det emotsedda apoteksprojektet Medisinstart som inleddes hösten 2014.

I studien erbjöds patienter med ett nytt läkemedel inom ett antal definierade terapiområden (antikoagulantia-, statin-, eller hypertonibehandling) strukturerade uppföljningssamtal med en farmaceut 1-2 samt 3-5 veckor efter den första receptexpedieringen.

Studien, som åtminstone delvis ska presenteras idag, utvärderar om interventionen gör nytta för patienter, samhälle och apotek.

Den har utförts av Apokus, Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter, på uppdrag och i samarbete med norska apoteksföreningen.

Vi skriver mer så fort resultaten offentliggjorts.

Andra läser