Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Norrlandsting tvingas teckna tillfälligt avtal

De fyra nordligaste landstingen har tecknat ett tillfälligt avtal om direktleverans av dostjänster med Svensk Dos AB, eftersom det tidigare tilldelningsbeslutet överklagats.

Som vi skrev före sommaren vann Uppsalabaserade Svensk Dos AB de fyra nordligaste landstingens senaste upphandling av dosläkemedel i kamp med Apoteket AB och Apotekstjänst.

I det vinnande anbudet erbjöd Svensk Dos en så kallad dospeng på 0,97 kronor per patient och dygn.

Men som så ofta överklagades beslutet. Apotekstjänst AB stod bakom en begäran om överprövning, som dock avslogs av Förvaltningsrätten.

Apotekstjänst tog i sin överklagan fasta på frågan om förpackningsstorlekar, se tidigare artiklar här på sajten.

Efter detta har Apotekstjänst ansökt om prövningstillstånd till Kammarrätten, vilket förhindrat landstingen att som planerat teckna avtal med Svensk Dos från den 1 januari 2017.

Därför har landstingen nu sett sig tvungna att direktupphandla tjänsten. Ett tillfälligt avtal som gäller från den 1 februari har tecknats med Svensk Dos. Landstingen har förlängt nuvarande avtal med Apoteket AB till den 31 januari. Under februari skalar Svensk Dos upp leveranserna och från den 1 mars levererar Svensk Dos till landstingen i sin helhet baserat på det nya tillfälliga avtalet.

Inför fortsättningen finns två scenarier beroende på det rättsliga utfallet. Om överklagan avslås eller inte tas upp av Kammarrätten kommer Svensk Dos och landstingen att kunna teckna ett ordinarie avtal enligt resultatet av upphandlingen, om än med försenat ikraftträdande. Men om Apotekstjänsts överklagan från tas upp av Kammarrätten och bifalles kommer landstingens upphandling att behöva göras om.

Enligt det tillfälliga avtalet gäller samma pris räknat i dospeng, 0,97 kronor per patient och dygn, som Svensk Dos erbjöd i sitt vinnande anbud.

Karin Lindgren är läkemedelsstrateg i Region Jämtland Härjedalen.

– Det är ett stort bekymmer med dessa överklaganden. Katastrofen hade varit att stå utan avtal men nu känner jag mig trygg med det tillfälliga avtalet. Vi är medvetna om de patientsäkerhetsrisker som kan uppstå kring skiftet av leverantör och kommer att ha våra ögon öppna med syfte att minimera dessa risker, säger hon.

Andra läser