Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Välkommet med gratis p-medel”

Vänsterpartiet tryckte i budgetförhandlingarna på för att göra läkemedel avgiftsfria för personer över 85. Kravet gick inte igenom, men från årsskiftet blir preventivmedel kostnadsfria för unga under 21. Välkommet, tycker SFa:s ordförande.

Reformen beräknas kosta 200 miljoner kronor per år och landstingen får motsvarande summa i bidrag av staten, skriver Lif:s sajt Lifetime som summerat budgetpropositionens viktigaste innehåll inom forskning/hälsa/läkemedel.

Som vi rapporterat tidigare blir preventivmedel inom läkemedelsförmånerna från årsskiftet kostnadsfria för unga under 21 år.

– Kan det här bidra en mer jämlik hälsa så är det mycket positivt. Det är helt i linje med vår nollvision. Rent praktiskt kommer det också att underlätta för många av våra medlemmar på apotek. Man ska dock komma ihåg att systemet är relativt förmånligt redan idag, huruvida själva prioriteringen är riktig vill jag inte uttala mig om, säger Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Syftet med reformen som beräknas kosta 27 miljoner kronor om året, är enligt regeringen att värna unga kvinnors rätt till sexuell hälsa utan oönskade graviditeter.

En annan satsning i budgeten gäller fortsatta åtgärder för kortare väntetider och minskade regionala skillnader inom cancerområdet (500 miljoner kronor årligen 2017-2018).

Regeringen höjer också anslagen till Vetenskapsrådet successivt de kommande fyra åren med 115 miljoner kronor. Tre områden ska prioriteras: biobanker, klinisk forskning och antibiotikaresistens.

Andra läser