Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Öppenvårdsapotek en bra affär – för samhället

I Storbritannien sparade varje öppenvårdsapotek, i snitt, motsvarande tre miljoner kronor netto åt sjukvården, samhället och patienterna genom tjänster som läkemedelsgenomgångar och stöd vi nyinsättning, visar ny rapport.

Öppenvårdsapotek lönar sig för samhället. Det slår en ny rapport från Pricewaterhousecoopers fast.

I en granskning av de brittiska öppenvårdsapotekens tjänster och service utöver deras basuppdrag visar rapporten att hälso- och sjukvården och samhället i stort totalt gick plus tre miljarder pund, motsvarande 36 miljarder kronor under 2015 i besparingar på direkta sjukvårdskostnader och undvikande av onödiga behandlingar, indirekta kostnader i samhället och direkta besparingar för patienterna.

Detta efter avdrag för de motsvarande tre miljarder kronor som samhället på olika sätt betalade för tjänsterna.

I Storbritannien finns knappt 12 000 öppenvårdsapotek som 2015 expedierade cirka en miljard recept till ett värde på läkemedlen på motsvarande drygt 110 miljarder kronor.

Apoteken har ett basuppdrag som betalas via en central överenskommelse, liknande vårt svenska system. Utöver det har apoteken även mer avancerade uppdrag som apoteken kan utföra under förutsättning att de uppfyller de kvalifikationer som krävs samt lokala uppdrag som varierar mellan orter. De senare uppdragen betalas vanligtvis per uppdrag.

I analysen av Pricewaterhousecoopers är basuppdraget och de avancerade uppdrag som betalas av det brittiska socialdepartementet undantagna och analysen fokuserar på de uppdrag som apoteken har utöver det.

Det handlar om lokala uppdrag som att särskilt tillhandahålla dagen-efter-piller, hantera sprutbytesprogram och metadonprogram samt nationella uppdrag som att hitta och reda ut förskrivningsfel, göra hemleveranser av läkemedel, lösa patienters läkemedelsbrister och administrera akutdoser, göra läkemedelsgenomgångar och ge stöd vid nyinsättning av läkemedel.

Totalt gjorde de brittiska apoteken över 150 miljoner sådana uppdrag under 2015 åt över 800 000 patienter.

Genomgången av den brittiska apoteksmarknaden av Pricewaterhousecoopers visar att varje apotek, i snitt, sparade 250 000 pund, motsvarande tre miljoner kronor åt samhället på dessa tjänster under 2015.

Rapporten är beställd av brittiska ”Pharmaceutical Services Negotiating
Committee” för att visa hur mycket öppenvårdsapotek bidrar till samhället eftersom den brittiska regeringen har föreslagit en minskning av anslagen för öppenvårdsapoteken med sex procent för budgetåret 201672017.

Sammanfattning av rapporten (pdf, 28 sidor)

Hela rapporten (pdf, 191 sidor)

Mest läst