Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt hjälpmedel ska ge samstämmig information

Ett norskt företag har utvecklat ett piktogrambaserat hjälpmedel för bättre läkemedelsanvändning. Nästa år lanseras det i Sverige.

Som vi skrivit tidigare har den internationella farmacifederationen FIP inom ramen för ett projekt tagit fram så kallade piktogram, ett slags förenklade bilder som visar hur läkemedel bör användas.

Piktogrammen är bland annat tänkta att användas i länder med stort inslag av analfabetism.

Nu har det norska företaget Depict, med stöd av Innovasjon Norge, utvecklat ett piktogrambaserat hjälpmedel, Depicto, för bättre läkemedelsanvändning som man även avser att lansera i Sverige.

– Vi håller i dagarna på att inhämta de sista medel vi behöver för att göra Depicto klart för lansering. Vi har satt som mål att göra verktyget tillgängligt i Sverige någon gång under 2017, säger Eirik Torheim, apotekare och vd för Depict, till Svensk Farmaci.

Läkemedelsinformationen finns i ett nätbaserat verktyg som ska vara tillgängligt 24 timmar om dygnet. För varje läkemedel finns en informationssida som kan skrivas ut och ges till patienten. Sidan innehåller bland annat piktogram, plats för doseringsanvisningar och plats för ytterligare information från apoteket (se bilden ovan).

Tanken är att informationen ska användas av såväl läkare och apotekspersonal som kommunal vårdpersonal, vilket är tänkt att bidra till en samstämmighet i hela läkemedelskedjan.

Informationen i Depicto är för närvarande översatt till 23 språk.

Andra läser