Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Gratis fortbildning på hög nivå via webben

FIP:s sektion för öppenvårdsfarmaci ger med start i september farmaceuter i alla länder chansen till kostnadsfri fortbildning på hög nivå via webbsända seminarier. Höstens tema är lungsjukdomar. UTÖKAD 19:13

De webbsända seminarierna (webinarer) kostar inget och är öppna för alla farmaceuter globalt. Något medlemskap i FIP, den internationella farmacifederationen, krävs inte.

Höstens tema är kroniska respiratoriska sjukdomar som astma och KOL. Fyra webinarer inom området är planerade under september och oktober.

Webinarerna täcker in sjukdomslära, förklarar tillgängliga läkemedelsbehandlingar och hur dessa används optimalt. Det sista webinaret belyser potentiella tjänster som apotekare på öppenvårdsapotek kan erbjuda sina kunder/patienter.

Under varje föreläsning finns chans att ställa frågor till föreläsarna.

Läs mer om webinarerna och hur man anmäler sig på FIP:s hemsida.

2013 sjösatte Sveriges Farmaceuter ett system för att mäta och värdera kompetensutveckling, FOKUS.

– FIP:s webinarer håller hög nivå och berättigar till FOKUS-poäng, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på förbundet.

FIP:s 76:e världskongress hålls mellan den 28 augusti och 1 september i Buenos Aires, Argentina.

– Hittills har cirka 1 500 personer över hela världen anmält sig till de kostnadsfria webinaren. Förmodligen blir det ännu fler efter kongressen, säger Lars-Åke Söderlund, svensk ledamot i exekutivkommittén för FIP:s sektion för öppenvårdfarmaci.

Mest läst