Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Annorlunda omreglering möjligt scenario i Finland

Apotekssystemet i Finland har länge varit en politisk ickefråga. Men ett nytt förslag och en urspårad debatt i somras gör att en omreglering rycker närmare.

Finland har som Danmark och många andra europeiska länder ett statligt styrt privilegiesystem i apotekssektorn.

Systemet har sällan ifrågasatts och den nuvarande finska regeringen har hittills inte uttryckt några ambitioner att förändra apotekssystemet i någon större omfattning. Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds visserligen en proposition om ändring av läkemedelslagen i syfte att förbättra apotekssystemet, men där väntas inga grundläggande förändringar av systemet.

Men en serie händelser i somras kan ändra på saker. Den karismatiske finsk-isländske riksdagsledamoten och tidigare skådespelaren Antero Vartia, som representerar Gröna Förbundet, är mannen bakom ett förslag till en ”omreglering light” av den finländska apoteksmarknaden. Tillsammans med representanter för Socialdemokraterna och Vänsterförbundet har han också ifrågasatt apotekssystemet i en skriftlig fråga till hälsovårdsminister Hanna Mäntylä (Sannfinländarna).

Enligt Vartias förslag ska ägarmonopolet bibehållas – endast apotekare ska även fortsättningsvis kunna driva apotek – men dagens begränsning av antalet apotekstillstånd föreslås slopas.

Idag fastslår det finska läkemedelsverket Fimea var och när nya apoteksrörelser får drivas genom att utfärda apotekstillstånd. Men denna konstgjorda begränsning av antalet apotek har kritiserats från flera håll på senare tid.

På den finska motsvarigheten till Almedalen, Suomi Arena i Björneborg, hettade det till i somras när Antero Vartia debatterade sitt apoteksförslag med Sirppa Peura, direktör på apoteksföreningen som motsätter sig förändringar av apotekssystemet.

Peura valde en mycket aggressiv strategi gentemot Vartia. Hon hade försett sig med paraply och toalettpapper för att ”skydda sig mot all skit” som hon ansåg kom från Vartias mun.

– Det flyger bajs från Anteros mun. Han är en typisk ung man som bara hämtar ut Burana och Viagra från apotek, sa Sirppa Peura i en intervju efteråt.

Apoteksföreningen tvingades sedan be Vartia om ursäkt på Twitter.

”När debatt blir känslosam kan reflektionen få stå tillbaka. Det är vad som hände med oss idag i Björneborg. Vi ber om förlåtelse”, skrev föreningen på Twitter.

Sirppa Peuras tilltag uppskattades inte heller internt på apoteksföreningen. Hon har nu fått byta arbetsuppgifter.

– Antero Vartias förslag och sommarens händelser i Björneborg har lett till en livligare diskussion om apotekssystemet och min bedömning är att saker nu kommer att börja förändras, sa Kirsi Kvarnström, ordförande för det finländska farmaceutförbundet Farmasialiitto, i samband med årets NFU-möte i Oslo förra veckan.

Andra läser