Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Angeläget att höjning går igenom”

Läkemedelsverkets ekonomi sviktar. Resultatet för första halvåret ligger på minus 52,6 miljoner jämfört med minus 20,5 miljoner i fjol, enligt den nya delårsrapporten.

Som vi skrivit tidigare har Läkemedelsverket vid flera tillfällen, och nu senast i våras, ansökt till Regeringskansliet om att få höja läkemedelsbolagens avgifter.

Att verkets ekonomi är ansträngd illustreras av den delårsrapport som nu levererats till Socialdepartementet.

Svensk Farmaci har begärt ut rapporten. Den visar ett halvårsresultat på minus 52,6 miljoner kronor, att jämföra med förra årets minus på 20,5 miljoner vid samma tidpunkt.

Ett underskott på 45,7 miljoner kronor är budgeterat för helåret 2016, vilket betyder att halvårsresultatet redan är sämre än helårsbudget.

Svensk Farmaci har sökt relevanta personer på Läkemedelsverket för kommentarer till halvårsrapporten, och vi återkommer när vi fått svar.

Kristina Fritjofsson är ordförande för Sveriges Farmaceuter, som har många medlemmar på Läkemedelsverket.

– Det finns många aspekter på frågan. Men utifrån vårt arbetstagarperspektiv är det angeläget att en avgiftshöjning går igenom, något som indirekt skulle skapa en tryggare situation för många av våra medlemmar, säger hon.

Andra läser