Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Omreglering gick inte som väntat

De flesta positiva effekter som olika intressenter förväntade av omregleringen av apoteken 2009-10 blev aldrig verklighet. Den slutsatsen dras i en ny studie av den svenska apoteksreformen.

Forskarna Kristin Wisell, Ulrika Winblad och Sofia Kälvemark Sporrong står bakom studien, som sedan den 12 augusti finns att läsa i sin helhet på BMS Health Services Research hemsida.

Forskarna genomförde intervjuer med representanter för tolv politiska, patient- respektive professionsorganisationer.

Sammantaget visar studien att de politiska intressenterna inte hade en särskilt klar bild av vad omregleringen skulle komma att leda till förutom just monopolets upphörande, och att de hade ideologiska motiv till omregleringen.

Alla de tre intressentgruppernas bild av omregleringens reella effekter är ganska samstämmig och mindre positiv än deras förväntningar.

En förväntning bland politikerna var att liberaliseringen av ägandet skulle skapa nya idéer och mer mångfald i apotekssektorn. Men förväntningarna kom på skam – efter omregleringen blev politikerna förvånade över att apoteken fortfarande var så lika varandra.

En förväntning från professionsorganisationerna var att farmaceuterna skulle kunna få använda sin kunskap i högre utsträckning. Men den upplevda effekten blev i stället försämrad rådgivning efter omregleringen.

De flesta tillfrågade hade förväntat sig fler apotek efter omregleringen, vilket också infriades. Men en oväntad effekt som noterades av alla tre grupper av intressenter var en upplevd sämre tillgänglighet till förskrivna läkemedel.

– Det här var något som man överhuvudtaget inte pratade om innan reformen, och som sedan upplevdes som överraskande av många, säger Kristin Wisell.

Andra läser