Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Olika syn på nytt europeiskt paraplyorgan

Årets NFU-möte har avslutats och för första gången antogs en samnordisk deklaration. Länderna väljer dock olika vägar när det gäller det nya paraplyorganet för anställda apoteksfarmaceuter i Europa, EPhEU.

De nordiska fackförbunden på farmaciområdet träffades söndag till tisdag för sitt 89:e årliga möte NFU (Nordisk Farmaceutunion) i Lysebu utanför Oslo.

NFU beslöt för första gången att anta en gemensam nordisk deklaration. Den tar fasta på farmaceuters arbete mot antibiotikaresistens.

Bakgrunden är bland annat den internationella farmacifederationen FIP:s liknande deklaration och FIP:s aktuella rapport “Fighting antimicrobial resistance – contribution of pharmacists”.

– Farmaceuter är samhällets läkemedelsexperter. Kärnan i NFU:s deklaration är att farmaceuters kompetens bör kunna användas ytterligare i arbetet mot antibiotikaresistens i hela läkemedelskedjan, säger Kristina Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter och en av de fem undertecknarna.

Deklarationen, som kan läsas här, handlar bland annat om att överföra kunskap om antibiotika och antibiotikaresistens till allmänheten, patienter, förskrivare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Kan vi förvänta oss fler samnordiska utspel på farmaciområdet framöver?

– Det kan mycket väl bli så. Vårt starka nordiska samarbete är en bra plattform för att göra gemensam sak. Vi har mycket gemensamt inom vår sektor i Norden även om apotekssystemen skiljer sig mycket åt i våra länder, till exempel ligger vi långt framme i just arbetet mot antibiotikaresistens, säger Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

I samband med fjolårets NFU uppmärksammade vi EPhEU, som bildades 2012 och är den första europeiska samarbetsorganisationen som representerar anställda apotekare på öppenvårdsapotek.

Fackförbund från stora länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien tillhör idag EPhEU:s medlemmar, men även mindre länder som Luxemburg och Monaco är representerade.

Vid NFU-mötet i fjol deltog EPhEU:s generalsekreterare Raimund Podroschko och Norbert Valecka, ansvarig för organisationens internationella relationer. De nordiska ländernas fackförbund valde då att bli observatörsmedlemmar i EPhEU och låta Norge representera de nordiska länderna.

Sedan dess har det norska förbundet, som har relativt många apoteksanställda medlemmar, valt att ansöka om fullvärdigt medlemskap i EPhEU.

Danska Pharmadanmark, som tvärtom har relativt få medlemmar som är anställda på apotek, har beslutat att inte gå med i EPhEU.

– Vi i Sverige kommer sannolikt att låta en företrädare för förbundet vara individuell observatör i EPhEU och sedan fatta ett beslut i frågan om medlemskap. Ett fullvärdigt medlemskap skulle kunna ge oss insikt i EU:s beslutandeprocesser och möjligheter att påverka, men vi måste ta ställning till om detta är tillräckligt för att motivera medlemsavgiften, säger Kristina Fritjofsson.

Läs mer om utvecklingen på farmaciområdet i våra grannländer i artiklar från NFU-mötet i Svensk Farmacis nummer 5 senare i höst.

Andra läser