Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Antalet receptarier har minskat mest över tid

Stora pensionsavgångar har bidragit till att antalet legitimerade receptarier under 65 år har minskat varje år sedan 2011. För nästan alla legitimationsyrken i vårdsektorn, inklusive apotekare, är trenden den motsatta enligt ny statistik från Socialstyrelsen.

Antalet personer i Sverige under 65 som är legitimerade receptarier har successivt minskat sedan 2011, då det fanns 5 982 stycken. I fjol fanns det 5 600 legitimerade receptarier under 65.

Antalet legitimerade receptarier som är 65 år eller äldre har under samma period ökat från 2 172 till 3 163.

Detta visar Socialstyrelsens statistik över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som färdigställts nu i juni.

Receptarie är därmed det av samtliga legitimationsyrken i vården som har den starkaste negativa trenden när det gäller antalet personer under 65.

– Det är intressant att se bristen på receptarier illustrerad svart på vitt i Socialstyrelsens statistik. Den nya receptarieutbildningen i Malmö i höst är mycket välkommen mot bakgrund av arbetsmarknadssituationen, säger Kristina Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Minskningen av antalet receptarier i yrkesverksam ålder har skett under en period då apotekssektorn samtidigt expanderat kraftigt.

Siffrorna kan därför tyckas illustrera det som facket och apoteksbranschen länge pekat på: en eskalerande farmaceutbrist i samhället. Situationen har stundtals varit begränsande för apotekssektorns framväxt.

Samtidigt finns det att döma av statistiken ett ökande antal apotekare för apoteksaktörer och andra att anställa.

I fjol fanns 4 853 legitimerade apotekare i Sverige, att jämföra med
3 794 år 2011.

Andra läser