Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV replikerar på kritiken från Riksrevisionen

Riksrevisionen kritiserar regering och myndigheter, i synnerhet Läkemedelsverket, för att inte balansera läkemedelsindustrins inflytande.

Det är i ett inlägg på Svenska Dagbladet som Riksrevisionen, RRV, presenterar slutsatserna av en granskning av läkemedelskontrollen och myndigheternas kunskapsproduktion om läkemedel. RRV skriver mer om rapporten på sin hemsida.

RRV anser att Läkemedelsverket bör prioritera upp sin granskning av läkemedelssäkerhet. Riksrevisionen hänvisar till att verket ”valt att inte granska fullständiga säkerhetsrapporter under pågående klinisk prövning, att man under en period endast delvis har handlagt biverkningsrapporter från sjukvård och allmänhet och att man minskat antalet inspektioner av kliniska prövningar”.

Läkemedelsverket bör inte heller involveras i regeringens innovationspolitik, anser RRV. Revisionen lyfter fram en potentiell intressekonflikt mellan å ena sidan läkemedelskontroll och värnande av folkhälsa, å andra sidan stödjandet av läkemedelsbranschen med innovationsfrämjande åtgärder.

Som Svensk Farmaci skrev i april har dock verket nyligen valt att lägga ned sitt så kallade innovationskontor.

RRV pekar också på det man beskriver som ”svängdörrar” mellan Läkemedelsverket och läkemedelsföretagen. Revisionen anser att verket hanterar detta på ett korrekt sätt, men konstaterar att ”när en stor andel anställda har kopplingar till den bransch som ska kontrolleras ställer det extra höga krav på ett aktivt arbete för att upprätthålla myndighetens integritet”.

Som vi skrev i april valde Läkemedelsverket nyligen att polisanmäla en medarbetare för mutbrott alternativt grovt tjänstefel. De påstådda brotten ska ha begåtts efter att medarbetaren fått ett nytt jobb på ett läkemedelsföretag men fortfarande arbetade kvar på verket. Åklagarmyndigheten valde dock att inte gå vidare med ärendet.

Även SBU och Socialstyrelsen får kritik i Riksrevisionens rapport. De borde enligt RRV ”förbättra sin tillgång till information genom att till exempel begära opublicerade resultat från läkemedelsföretag och Läkemedelsverket, men också söka systematiskt i offentliga register för kliniska prövningar.” Så arbetar myndigheter i Storbritannien och Tyskland, skriver Riksrevisionen.

Läkemedelsverket avser under dagen att replikera på Riksrevisionens inlägg i Svenska Dagbladet.

– Vi arbetar just nu på en replik som kommer att publiceras på vår hemsida och skickas till Svenska Dagbladet, säger Carina Netterlind, pressansvarig på Läkemedelsverket.

Vi återkommer med en uppföljande artikel i samband med detta.

Andra läser