Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler rapporter från farmaceuter

Antalet biverkningsrapporter till Läkemedelsverket ökar – och allt fler apotekare och receptarier rapporterar, enligt en sammanställning från Läkemedelsverket.

Under fjolåret tog Läkemedelsverket emot totalt 8 086 unika och valida biverkningsrapporter. Det framgår av verkets årsrapport för biverkningar 2015 som presenteras idag.

Av dessa rapporter kom 6 286 från hälso- och sjukvården, vilket innebär en ökning med 16 procent jämfört med 2014.

Konsumentrapporteringen ökade i ännu snabbare takt. 1 800 biverkningsrapporter inkom från konsumenter i fjol, en
ökning med 32 procent jämfört med 2014.

Även farmaceuternas biverkningsrapportering ökade kraftigt i fjol, om än från en låg nivå.

I fjol rapporterade apotekare och receptarier totalt 392 biverkningar till Läkemedelsverket – att jämföra med 289 året innan.

Tre blodförtunnande läkemedel toppar listan över läkemedel med mest biverkningsrapportering – warfarin, rivaroxaban och apixaban.

Läs mer i Läkemedelsverkets årsrapport för biverkningar.

Andra läser