Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekens uppdrag ska bli tydligare

Apoteken är en outnyttjad resurs vars uppdrag måste tydliggöras, enligt den statliga apoteksutredaren Åsa Kullgren.

I förmiddags berättade apoteksutredaren Åsa Kullgren om arbetet med den nya apoteksutredningen vid ett seminarium i Stockholm.

Hon framhöll flera gånger att en viktig uppgift för utredningen är att definiera apotekens uppdrag.

– Apoteken får årligen 4,7 miljarder från det offentliga i form av handelsmarginal, och vi behöver bli tydligare med vad vi vill få för de här pengarna utöver utlämning av läkemedel. Vi behöver lyfta fram och tydliggöra uppdraget, det är något som också vore positivt för professionen, sa Åsa Kullgren, som beskrev apoteken som en outnyttjad resurs.

Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter, kommenterade detta i den efterföljande debatten.

– Ett tydligare uppdrag är något som kan stärka professionen, och det kan också bli en tydlig signal till arbetsgivarsidan om att prioritera farmacin mer än idag, säger hon.

Tidigare delvis utredda frågor som 24-timmarsregeln, returrätt, stopptider hos partihandeln och omfördelning av lager inom kedjor omfattas av utredningen.

– De här är den svåraste delen av utredningen att komma fram emot något som ger konkreta resultat, sa Åsa Kullgren, som underströk att utredningen inte kommer att göra egna studier av exempelvis tillgängligheten till läkemedel på apotek.

Åsa Kullgren berörde också den accelererande utvecklingen av distanshandel med läkemedel.

– Att backa bandet och förbjuda e-handeln är inte görbart, men hur rådgivningen ska säkras är en viktig fråga för utredningen.

Hon underströk också betydelsen av två frågor som ligger utanför utredningen men som i högsta grad berör den.

– Det är otroligt viktigt att den gemensamma läkemedelslistan förverkligas och görs tillgänglig för förskrivare och apotek. Kopplat till detta är det också en hög prioritet att åstadkomma bättre kommunikationsmöjligheter mellan förskrivare och farmaceuter på apotek. Det här är frågor som nu bereds på Socialdepartementet, sa Åsa Kullgren.

Åsa Kullgrens utredning ska vara färdig senast den 31 december i år.

Läs vår artikel om utredningen från januari i år här.

Seminariet med Åsa Kullgren i förmiddags kan följas i efterhand via Läkemedelsvärldens hemsida.

Andra läser