Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tiodubbling av medelålders som får adhd-läkemedel

Användningen av syrahämmande läkemedel och adhd-medel ökar kraftigt, men antibiotika minskar. Socialstyrelsens årliga läkemedelsstatistik som presenterades igår ger en ögonblicksbild av den svenska läkemedelsanvändningen.

En uppåtpekande trend sedan flera år gäller de syrahämmande läkemedlen (ATC-grupp A02).

Sedan 2006 har antalet dygnsdoser per invånare ökat med nästan 70 procent. Andelen av befolkningen som hämtat ut sådana läkemedel ökade samtidigt med drygt 20 procent.

En ökning som fått större uppmärksamhet är den nästan explosionsartade utvecklingen för adhd-läkemedel (ATC N06BA exklusive N06BA07). Användningen är klart störst bland pojkar mellan 5 och 14 år. I fjol behandlades 33 personer av 1 000 i åldersgruppen, att jämföra med 9 för bara tio år sedan.

Men ökningen gäller inte bara unga. I åldersgruppen 45-64 år har antalet patienter i landet som under året fått något av preparaten ökat från cirka 1 000 patienter 2006 till drygt 10 000 patienter i fjol – en tiodubbling.

Andra trender är:

Kraftig ökning av användningen av melatoninpreparat

Fortsatt minskning av användningen av antibiotika i alla åldrar

Minskning av användningen av hormonbaserade preventivmedel

Ökning av användningen av hepatit C-läkemedel – kostnaden uppgick i fjol till 1,5 miljarder kronor

Kvinnor är som tidigare oftare läkemedelsanvändare än män. Av svenska kvinnor hämtade 74 procent ut minst ett läkemedel i fjol, jämfört med 58 procent av männen.

Statistiken är som vanligt baserad på data från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Från och med i år har den tidigare rapporten ersatts med ett faktablad där viktiga trender lyfts fram och en tillhörande excelfil med bakomliggande siffror och tabeller.

Läs faktabladet och excel-filen här.

Andra läser