Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tidigare chef på verk misstänktes för mutbrott

Läkemedelsverket har polisanmält en tidigare medarbetare för mutbrott. Men åklagare vid riksenheten mot korruption valde att inte inleda någon förundersökning.

Svensk Farmaci har begärt ut dokument kopplade till ärendet, som gäller en tidigare chef på verket som slutat.

Ärendet gäller dock inte den direktör som avstängdes och sedermera sades upp under uppmärksammade former i fjol.

Personen ifråga ska enligt polisanmälan gjort sig skyldig till tagande av muta alternativt grovt tjänstefel. Anklagelserna handlar mer specifikt om ”felaktiga tjänsteåtgärder till följd av jäv från och med den tidpunkt då personen sagt upp sig”.

Av polisens tjänstemannaprövning efter Svensk Farmacis förfrågan framgår bland annat att Läkemedelsverket har tagit initiativ till en internutredning angående misstanke om oegentligheter.

Bakom polisanmälan står Läkemedelsverkets chefsjurist Joakim Brandberg.

Ärendet har hanterats av polisens nationella korruptionsgrupp och riksenheten mot korruption vid Åklagarmyndigheten.

Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström fattade den 5 april beslut att förundersökning inte ska inledas, med hänvisning till att det ”är uppenbart att brottet inte kan utredas”.

Konkret bevisning för brottsmisstankarna saknas, skriver Hanström i sitt beslut. Möjligheterna att genom ytterligare utredning, till exempel inhämtande av relevanta e-postmeddelanden eller SMS, säkra konkret stödbevisning saknas också, menar han.

”I avsaknad av dokumenterade direktiv från arbetsgivaren om vilka arbetsuppgifter X (efter sin uppsägning) inte fått utföra, (kan det) ej med säkerhet bedömas om Xs åtgärder inneburit brott”, skriver kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström i sitt beslut.

Svensk Farmaci har utan resultat sökt Läkemedelsverkets chefsjurist Joakim Brandberg för en kommentar.

Andra läser