Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekarprojekt avslutat med hopp om fortsättning

Samarbetsprojektet mellan kommunerna och regionen i Jönköpings län, där sju apotekare optimerat läkemedelshanteringen för patienter med kommunal hemsjukvård, avslutas trots positiva erfarenheter. Det gick inte att hitta en samsyn kring fortsatt finansiering men delar av verksamheten kan komma att leva vidare. UPPDATERAD 7 APRIL

Svensk Farmaci berättade i fjol om det ambitiösa projektet i Region Jönköping där sju apotekare på sex tjänster arbetade brett med läkemedelsfrågor i kommunerna i Jönköpings län.

Regionen och kommunerna delade på notan för det unika samverkansprojektet.

Sara Wulff var regionens projektledare för satsningen.

– Det gick inte att hitta en samsyn mellan kommunerna och regionen kring fortsatt finansiering, så projektet är som planerat avslutat sedan den 31 mars. En slutrapport håller på att sammanställas som sannolikt blir klar innan sommaren, säger hon.

Vad har hänt med apotekarna inom projektet?

– Tre av dem hade sina ordinarie tjänster inom regionen, och de har gått tillbaka till dessa tjänster nu. Två ytterligare har fått nya apotekartjänster inom regionen och en person har fått jobb på annat håll i landet.

Berätta lite om projektet och utfallet.

– Apotekarna har jobbat i alla kommuner och identifierat många områden där de kunnat förbättra samverkan mellan primärvård, kommunal hemsjukvård och apotek. De har bidragit till att förbättra arbetssätt även om mycket återstår att implementera.

– Regionens stopp för nyrekrytering av dospatienter hävdes innan projektet startade och ett konkret delmål för oss var att, utifrån kommunernas önskemål, få dosanvändningen att öka igen. Det har apotekarna också lyckats med. Mycket arbete har lagts på insättning av dosläkemedel, säger Sara Wulff.

Kan projektet komma att återupplivas?

– Kanske inte exakt som det var utformat nu, men många har uttryckt att de önskar att det fortsatte i någon form. Att ha ”neutrala”, problemlösande apotekare i gränszonen mellan primärvård och hemsjukvård, som inte är specifikt knutna till kommun eller landsting, har uppfattats som mycket positivt av många. Vi hoppas kunna fortsätta att jobba med detta fokus i en annan form.

– Projektet har varit positivt på många sätt och det kommer säkert att föras en fortsatt diskussion om hur apotekarresurserna bäst ska användas i framtiden.

Hur många farmaceuter är idag anställda inom Region Jönköping?

– Vi har 12 kliniska apotekare, 14 apotekare och receptarier på sjukhusapoteket och tre apotekare som för närvarande arbetar med journalsystemet Cosmic, säger Sara Wulff.

Mest läst