Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill ha mer tid till rådgivning

Ett examensarbete från Umeå Universitet visar att både apotekare och receptarier efterlyser mer tid för rådgivning. Och att merförsäljning, som tidigare kritiserats hårt, nu verkar ha accepterats.

Det som överraskade Sandra Jonsson mest i undersökningen var att alla som svarade var positiva till att arbeta med farmaceutiska kunskapstjänster.

– Apotekarna var dock lite mer positiva jämfört med receptarierna, säger Sandra Jonsson, apotekarstudenten som gjort examensarbetet som svensk Farmaci skrev om igår.

Hon tror att det kan hänga samman med att apotekarna oftast är mer inriktade på att ge mer fördjupad rådgivning åt patienter.

Däremot är receptarierna lite mer nöjda med hur deras farmaceutiska kompetens nyttjas i arbetet på apoteket.

– Generellt önskar de flesta farmaceuterna mer tid till att ge bättre rådgivning. När det är lång kö på apoteket drar man sig för att ställa de där extra frågorna, säger Sandra Jonsson.

Det som förvånade henne lite var att det var få kommentarer i undersökningen kring merförsäljning på apoteken.

– Förmodligen är det så att det är så vedertaget idag och ingen stor fråga längre. Man har accepterat det, säger Sandra Jonsson, som själv gör sin apotekspraktik i fyra veckor till.

– Sen ska jag arbeta som apotekare på ett litet apotek här i Umeå och hoppas kunna arbete med farmaceutiska kunskapstjänster.

Sveriges Farmaceuter gjorde en liknande undersökning 2012, och jämfört med den är det liknande svar i Sandra Jonssons undersökning. Det som sticker ut är att det diskuteras mer hudvård på apoteken idag än 2012.

Hon trodde också att det skulle vara mer negativt som skulle komma fram i undersökningen.

– Man hör ju ofta mycket negativt hur det är på apoteken idag, att det blir sämre, men det syns inte i min studie.

Om du hade kunnat göra en fortsättning på studien, hur hade den sett ut?

– Då hade jag gjort djupintervjuer med några som svarade, för att få mer kött på benen.

Mest läst