Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Låga löner för EU- apotekare enligt analys

Sveriges Farmaceuters förhandlingsavdelning har nu granskat löneuppgifter från ett stort antal apotekare från andra EU-länder som jobbar på apotek i Sverige. Medellönen i gruppen är 27 130 kronor i månaden, klart lägre än den genomsnittliga ingångslönen för en apotekare med svensk examen.

Häromveckan skrev Svensk Farmaci artiklar om löner och övriga villkor för apotekare från andra EU-länder som jobbar på svenska apotekskedjor.

Sveriges Farmaceuters förhandlingsavdelning har nu granskat löneuppgifter från ett stort antal sådana personer.

Apotekarna, som alla har åtminstone någon form av yrkeslivserfarenhet från hemlandet, har månadslöner i ett ganska smalt spann mellan 26 000 kronor och 28 700 kronor. Medellönen i gruppen är 27 130 kronor i månaden.

– I genomsnitt hade en apotekare på apotek 2015 en ingångslön på drygt 29 000 kronor, enligt vår lönestatistik. De som har ett till fem års yrkeserfarenhet ligger normalt mellan 30 000 och 33 000 kronor, och de med mer än fem års erfarenhet ligger i genomsnitt mellan 33 000 och 35 000 kronor, säger Christer Borg, förhandlingschef.

– Slutsatsen av detta är att apoteksföretagen lägger EU-apotekare betydligt lägre lönemässigt än apotekare som utbildats i Sverige. Samtliga EU-apotekare som vi har uppgifter för ligger alltså under genomsnittlig ingångslön för apotekare, säger Christer Borg.

Alla apotekare i förbundets sammanräkning har också villkor som gör att de blir återbetalningsskyldiga på belopp upp till 30 000 euro om de bryter kontraktet inom tre år. I vissa fall är dock detta belopp lägre.

Kristina Fritjofsson är ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Apotekskedjorna hävdar att EU-apotekarna får marknadsmässiga löner. Hur kommenterar du det?

– Marknadsmässiga löner är ett tänjbart begrepp.

Kan det vara så att bara de med lägst löner hört av sig till förbundet, och att er sammanräkning därmed blir missvisande?

– Nej, de som hört av sig är främst sådana som av andra anledningar än löneläget vill säga upp sig, och därmed riskerar bli betalningsskyldiga på stora belopp. Ingen har hört av sig endast utifrån att han eller hon anser sig ha en låg lön. Antalet personer vi fått löneuppgifter från är nu tillräckligt stort för att vi ska kunna dra slutsatser.

Kronan går längst och hävdar att EU-apotekarna inom företaget “ligger runt medellön i sina åldersgrupper”. Kommentar?

– Det är svårt att säga vad de baserar detta på. En möjlighet är att de jämför EU-apotekarna med kollektivet apotekare och receptarier i samma åldersgrupp, men vi vet inte. Vårt material är inte tillräckligt stort för att dra säkra slutsatser om löneläget hos enskilda aktörer. Vi skulle förstås gärna ta del av uppgifter i anonymiserad och aggregerad form från arbetsgivarna.

Är det inte rimligt att EU-apotekarna får lägre lön eftersom de inledningsvis kanske inte behärskar språket och inte känner till den svenska apotekssektorn?

– I andra vågskålen finns ju att de har yrkeserfarenhet, i många fall flera år, och det måste ju värderas. De får ju språkutbildning i förväg av arbetsgivarna. Sammantaget är det inte rimligt att de ligger så tydligt under den genomsnittliga ingångslönen. Den samlade bilden av EU-apotekarnas situation är upprörande.

Finns det tydliga skillnader mellan kedjorna?

– Nej.

Kommer förbundet att agera på något sätt i frågan?

– Vi analyserar just nu frågan juridiskt, men vi är inte klara med den analysen, säger Kristina Fritjofsson.

Andra läser