Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dubbel översyn av prissättningen

Regeringens kommande utredning av prissättningen kommer antagligen att innebära både en kortsiktig och en långsiktig översyn av rättsläget efter Cimzia-domen. Det framgick av gårdagens Läkemedelsriksdag.

Som vi skrivit tidigare planerar regeringen att tillsätta en utredning om prissättningen av läkemedel under våren.

Direktiv utarbetas sedan en tid på Regeringskansliet, bekräftade Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande i Socialutskottet, under gårdagens läkemedelsriksdag i Läkemedelsakademins regi i Stockholm.

Bakgrunden är att den så kallade Cimzia-domen i Högsta förvaltningsdomstolen anses kräva ett agerande från regeringens sida.

– Domen var kortfattad och prövade bara TLV:s tillsynsansvar. Det juridiska läget är fortfarande oklart. Regeringen behöver därför agera och det kommer antagligen att behövas både en kortsiktig och en långsiktig översyn av det här området. Under tiden är det viktigt att det sker en tät dialog mellan inblandade aktörer, sa Anna-Lena Sörenson.

Parallellt med beredningen av de nya direktiven har TLV fått ett regeringsuppdrag att utveckla den värdebaserade prismodellen.

Mest läst