Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Behov av nya farmaceuttjänster

Om ett år tar Landstinget i Värmland hem bland annat läkemedelsservice och vätskevagnshantering. Landstingets behov av farmaceuter kommer att öka med motsvarande sju tjänster, men det är oklart hur många som kan anställas, säger läkemedelschef Susanne Carlsson. UPPDATERAD 15:40

Som vi skrev i vår granskning i Svensk Farmaci nr 4/15 är trenden tydlig. Allt fler landsting väljer att ta hem hela eller delar av vårdens läkemedelsförsörjning.

Senast i raden är Landstinget i Värmland.

– Från den 1 mars nästa år tar vi hem läkemedelsservice, det vill säga att farmaceuten beställer och plockar upp läkemedel i läkemedelsförråden utifrån ett förutbestämt sortiment. Vi tar även över vätskevagnshantering och skötsel av katastrofförråd. Beredningsdelen är dock fortfarande upphandlad och Apoex kommer att stå för leveranserna, säger Susanne Carlsson, läkemedelschef, till Svensk Farmaci.

Apoex och landstinget har tecknat ett avtal om läkemedelsförsörjning i landstinget som går ut 2021, men kan förlängas ytterligare två år.

Hur många nya farmaceuttjänster blir det i landstinget när ni tar hem läkemedelsservicen?

– Vårt behov är sju tjänster men vi vet inte om vi kommer att kunna anställa så många eftersom vi är mitt upp i en omställningsprocess där vi säger upp anställda inom landstinget.

Vilken besparing ger detta?

– Det beror på antalet anställningar som vi gör i slutändan, men vår uppskattning är ungefär tio miljoner om året, säger Susanne Carlsson.

Gör ni detta av besparingsskäl?

– Dels det, men vi ser också en fördel med att kunna behålla kompetens inom landstinget. Vi får också bättre möjligheter att erbjuda mindre avdelningar läkemedelsservice. Vi diskuterar möjligheten att satsa på kombinerade tjänster klinisk farmaci/försörjningsstöd på våra två minsta sjukhus, säger Susanne Carlsson.

Andra läser