Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SKL vill se samsyn efter Cimzia

Lif vill att regeringen ger en snabb signal i frågan om återbäringsavtalen. SKL analyserar Cimzia-domen och eftersträvar att landstingen agerar på ett samordnat sätt utifrån den.

Före jul meddelade Högsta förvaltningsdomstolen dom i det omdiskuterade Cimzia-ärendet.

Domstolen slog fast att TLV:s beslut att förbjuda ett landsting att ingå prisöverenskommelser med läkemedelsföretag saknar författningsstöd.

Som vi skrev den 18 september uttryckte Lif oro för utvecklingen. I ett inlägg i Dagens Samhälle idag utvecklar vd Anders Blanck sin syn på frågan.

Enligt Blanck bör regeringen nu ”snabbt och tydligt signalera” till landstingen hur man önskar att de, i väntan på klargörande lagstiftning, hanterar frågan om återbäringsavtal.

Hans formulering ger intryck av brådska, men Gunilla Thörnwall Bergendahl, samordnare i läkemedelsfrågor på SKL, säger att landstingen fortfarande analyserar frågan och siktar på en gemensam strategi.

Känner du till att nya avtal kan vara på väg redan nu?

– Vi har visserligen 21 landsting med kommunalt självstyre, men i den här frågan strävar vi efter en gemensam, sammanhållen strategi. Domen har väckt många funderingar och även förhoppningar på landstingssidan. Det är en viktig dom som i princip säger att landsting kan göra denna typ av prisförhandlingar. Men det som händer just nu är att vi för en landstingsövergripande diskussion kring hur vi ska tolka domen och agera utifrån den, Gunilla Thörnwall Bergendahl.

Regeringen har efter domen aviserat ett uppdrag till TLV att utveckla den värdebaserade prissättningen med ambitionen att den ska präglas av större förutsägbarhet och transparens.

– Cimzia-domen är väldigt kortfattad och vad vi kan konstatera är att rättsläget fortfarande är oklart. Det skapar osäkerhet och det är aldrig bra, sa Gabriel Wikström till Dagens Medicin i slutet av januari.

I samma artikel flaggade sjukvårdsministern också för ”en översyn av prissättningen av läkemedel”.

Andra läser