Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lif tar fram nya regler för umgänge med apotek

Den 15 december sa Läkemedelsindustriföreningen upp den apoteksöverenskommelse som reglerat industrins samverkan med apoteksbranschen. Nu arbetar Lif med ett nytt etiskt regelverk.

Enligt Rikard Pellas, compliance officer på Lif, var överenskommelsen redan döende när Lif sa upp den, på grund av att de stora apoteksaktörerna hade lämnat och att Apoteksföreningen inte önskade en apoteksöverenskommelse med LIF. Istället skapade Apoteksföreningen en egen etisk plattform.

Men nu arbetar Lif med att ta fram ett nytt etiskt regelverk.

– Vi tar vårt ansvar för branschen och gentemot våra medlemmar med tydliga och uppdaterade samverkansregler. Vi har nu ett utkast till egna etiska regler som vi börjar känna oss nöjda med, vi har utgått från apoteksöverenskommelsen och SKL-överenskommelsen.

Den befintliga överenskommelsen löper med sex månaders uppsägningstid och gäller till och med den 15 juni 2016. Först då kan de nya reglerna träda i kraft.

Gör ni det ensidigt eller har ni med apoteksbranschen på något sätt?

– Det är våra egna etiska regler, men Lif avser att bjuda in alla intresserade parter att ingå överenskommelse eller hängavtal baserat på dessa regler. Vi har till exempel en bra dialog med Sveriges Farmacevter, som förstår värdet av tydliga samverkansregler.

Hur skiljer sig de nya reglerna från de gamla?

– Jag vill inte gå in i detaljer på utkastet då arbetet fortfarande pågår. Men mycket av innehållet känns igen från Apoteksöverenskommelsen och SKL-överenskommelsen.

 

 

 

Mest läst